Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

„ Lato z LOK – Koniec Wakacji”

„ Lato z LOK – Koniec Wakacji” w Myśliborzu
Myślibórz - Lasek Wierzbnicki
2019-08-29

W dniu 29 sierpnia2019 r, na terenie Lasku Wierzbnickiego w Myśliborzu odbył się Turniej Strzelecki Młodzieży w karabinie pneumatycznym pod hasłem„ Lato z LOK – Koniec Wakacji”

Organizatorem imprezy był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myśliborzu. Impreza realizowana była przy wsparciu UG Myślibórz oraz Nadleśnictwa Myślibórz i Gminnej OSP, które ufundowały upominki rzeczowe .Zawody obejmowały młodzież szkół podstawowych i średnich z terenu miasta oraz ich rodziców i opiekunów i oceniane były indywidualnie osobno w każdej kategorii wiekowej. Były również dla organizatorów promocją osiągnięć strzeleckich myśliborskiej młodzieży. Na zwycięzców czekały dyplomy, puchary , medale i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów oraz zaszczytny tytuł Mistrza całego Turnieju w kategorii OPEN.

Foto 1

Do strzeleckiej rywalizacji zmagań przystąpiło łącznie 29 zawodniczek i zawodników.Turniej przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze mimo doskwierającego upału a ostra rywalizacja przebiegała do ostatniego strzału. Zawody prowadzili sędzia liniowy: p. Marian Głowackioraz p. Roman Czernielewski. Zespołowi sędziowskiemu przewodniczył p. Janusz Szyszko - sędzia strzelectwa sportowego i. p. Izabella Olejarz – sekretarz zawodów.. Natomiast zabezpieczenie logistyczne prowadził pan Grzegorz Miczke.W trakcie zawodów organizatorzy zapewnili uczestnikom kiełbaski z ogniska oraz zimne napoje tak potrzebne dla utrzymania kondycji w upalny dzionek.

Po zsumowaniu wyników z poszczególnych konkurencji Biuro Obliczeń ustaliło, że:

. indywidualnie w łącznej punktacji:

- I - e miejsce w grupie młodzieży do lat 14-u wywalczył Kacper Zborowski przed

Dawidem Chołodczykiem i Patrykiem Dąbrowskim

- I - e miejsce w grupie młodzieży 15- 19 lat wywalczył :

Kacper Bielecki przed Jakubem Markowskim i Weroniką Sielawa

Foto 11a i 12

- I – miejsce w grupie pań wystrzelała p. Ewelina Rybarska przed paniami Iwoną

Wróblewską oraz Anną Wielgus, natomiast w grupie panów triumfował p. Jacek

Wielgus przed Jarosławem Dąbrowskim oraz Andrzejem Sawickim

Foto 13 i 14

- w klasyfikacji OPEN zaszczytny tytuł Mistrza Turnieju zdobył Kacper Zborowski.

W oczekiwaniu na podsumowanie wyników już poza konkursem uczestnicy mieli możliwość strzelania do tarcz biatlonowych oraz biesiadować przy grillu.

Na podsumowaniu wyników zwycięzcom zawodów wywalczone trofea oraz ufundowane min. przez Gminę Myślibórz, Nadleśnictwo i OSP Myślibórz upominki wręczali w imieniu organizatorów p. Janusz Szyszko – Prezes ZP LOK i p. Ewelina Rybarska -Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz.

Foto 15

Organizatorzy dziękują serdecznie kadrze instruktorskiej i młodzieży za osiągnięte wyniki oraz sportową postawę, Burmistrzowi Myśliborza, Nadleśnictwu Myślibórz, Gminnej OSP w Myśliborzuza udzielone wsparcie w przygotowaniu turnieju oraz firmie PGKiM za przygotowanie kosmetyczne terenu Lasku Wierzbnickiego pod zawody. Dziękujemy również p. Miczke za obsługę ogniskowo-gastronomiczną zawodów a p. Piotrowi Czaczce za obsługę fotograficzną.

 

Tekst: Janusz Szyszko

Foto: Piotr Czaczka