Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

Władze

                          Zarząd Wojewódzki LOK Szczecin

 

Prezes ZW LOK             Franciszek Bąk

w-ce Prezes ZW LOK    Stefan Diakun

Sekretarz ZW LOK        Antoni Hofsas

Skarbnik ZW LOK         Janusz Szyszko

 

                          Członkowie ZW LOK Szczecin

 

             Michał Bardasz

             Jarosław Bieńkowski

             Dariusz Daź

             Dariusz Kufel

             Władysław Jefremienko

             Krzysztof Krogulecki

             Zbigniew Stusik

             Lech Sznaza

             Marian Zdanowski

 

                         Komisja Rewizyjna ZW LOK Szczecin

 

Przewodniczący WKR LOK   Tadeusz Małkowski

Sekretarz WKR LOK               Elżbieta Sopolińska

Członek WKR LOK                  Józef Piątek

 

                         Biuro ZW LOK Szczecin

 

Dyrektor biura ZW LOK         ppłk(r)mgr Adam Świderski

Główna księgowa ZW LOK               Elżbieta Lewczenko

Obsługa biura ZW LOK                      Waldemar Świeciak