Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych

Oferty

OFERTA NR 1

LIGA OBRONY KRAJU

reprezentowana przez

Oddział Biura Zarządu Głównego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1

ogłasza

sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej  w miejscowości Prabuty przy
 ul. Wojska Polskiego 26.

 

Nieruchomość ta jest strzelnicą kulowa dopuszczona decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do użytkowania.

Strzelnica znajduje się na działce o nr 88/6, która ma pow. 1,5808 ha,.

Dla tej działki prowadzona jest KW o nr GD11/00042610/0

Na terenie działki znajdują się:

- oś 200 m - wymagająca odtworzenia,

- oś 100 m - czynna z wiatami i wyznaczonymi stanowiskami strzeleckimi w liczbie 6 do 8 stanowisk. Oś tą można również zaadaptować również na odległość osi 50 m.

- dwie osie 25 m z wyznaczonymi stanowiskami strzeleckimi w liczbie 5 do 6 stanowisk,

- murowany budynek tzw. „tarczownia” o powierzchni około 50 m2.

Działka jest ogrodzona płotem z betonowych płyt i posiada dogodny dojazd. Działka jest uzbrojona w przyłącze elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. 

 

Ofert prosimy składać w wersji papierowej na adres:

Liga Obrony Kraju OBZG Poznań

Ul. Niezłomnych 1

61-894 Poznań

W wersji elektronicznej na adres mailowy: biuro.zgopoznan@lok.org.pl

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod numer telefonu: 61 852 24 09.

 

OFERTA NR 2

LIGA OBRONY KRAJU

reprezentowana przez

Oddział Biura Zarządu Głównego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1

ogłasza

sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej  w miejscowości Pabianice, przy

ul. Łaskiej 100  

Nieruchomość stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 11/1 o łącznej powierzchni 0,9691 ha. Na nieruchomości znajduje się strzelnica kulowa. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta o nr LD1P/00005268/8.

Na terenie działki znajduje się budynek jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 272,00 m2. Działka jest ogrodzona płotem z siatki na słupkach stalowych i posiada dogodny dojazd.

Działka jest uzbrojona w przyłącze elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne.

 

Ofert prosimy składać w wersji papierowej na adres:

Liga Obrony Kraju OBZG Poznań

Ul. Niezłomnych 1

61-894 Poznań

W wersji elektronicznej na adres mailowy: biuro.zgopoznan@lok.org.pl

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod numer telefonu: 61 852 24 09.

 

OFERTA NR 3

LIGA OBRONY KRAJU

reprezentowana przez

Oddział Biura Zarządu Głównego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1

ogłasza

sprzedaż lokalu użytkowego, niemieszkalnego znajdującego się w miejscowości Pabianice, przy

ul. Pułaskiego 14.

 

Lokal usytuowany jest na parterze i pierwszym piętrze budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem niemieszkalnym. Lokal składa się z pomieszczeń na parterze: dwa pokoje i przedpokój oraz pomieszczeń na pierwszym piętrze: pokój, dwie sale wykładowe, pomieszczenie stanowiące kabinę projekcyjną i holl.

Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu to 196,97 m2.

Nieruchomość posiada dobrą lokalizację w centralnej części miasta, która jest dobrze skomunikowana. W pobliżu znajdują się obiekty usługowo-handlowe, Urząd Skarbowy, ZUS.

Lokal uzbrojony w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i C.O..

Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 166/1000.

Lokal położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 441 o łącznej powierzchni 548,00 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr LD1P/00041516/6.

 

Ofert prosimy składać w wersji papierowej na adres:

Liga Obrony Kraju OBZG Poznań

Ul. Niezłomnych 1

61-894 Poznań

W wersji elektronicznej na adres mailowy: biuro.zgopoznan@lok.org.pl

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod numer telefonu: 61 852 24 09.

 

OFERTA NR 4

LIGA OBRONY KRAJU

reprezentowana przez

Oddział Biura Zarządu Głównego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1

ogłasza

sprzedaż nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Ligi Obrony Kraju położonej w miejscowości Elbląg przy ul. Skrzydlatej 1.

 

Nieruchomość gruntowa położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 17/2 objętej księgą wieczystą numer EL1E/00020631/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu o łącznej powierzchni 5692,00 m2.

Przedmiotowa działka składa się z dwóch części: głównej, kształtem przypominającej czworobok oraz drugiej - wydłużonej odnogi o funkcji dojazdu z asfaltowej ul. Skrzydlatej do części głównej działki.

Część główna oraz odnoga o funkcji dojazdowej to części niezabudowane. Część główna ogrodzona jest od strony północnej i południowej. W części zachodniej - graniczy częściowo z budynkiem gospodarczym sąsiedniej nieruchomości. reszta części zachodniej i część wschodnia są nieogrodzone. Na terenie działki znajduje się kanalizacja deszczowa z włazem i kratkami ściekowymi. Pozostałe media dostępne z obszaru przy ul. Skrzydlatej. Są to sieci: wodociągowa, elektryczna, cieplna, gazowa, kanalizacyjna, sanitarna, telekomunikacyjna. 

 

Ofert prosimy składać w terminie w wersji papierowej na adres:

Liga Obrony Kraju BZG o/Poznań

Ul. Niezłomnych 1

61-894 Poznań

W wersji elektronicznej na adres mailowy: biuro.zgopoznan@lok.org.pl

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod numer telefonu: 61 852 24 09.

 

OGŁOSZENIE – OFERTA WYNAJMU

LIGA OBRONY KRAJU

reprezentowana przez

Oddział Biura Zarządu Głównego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1

oferuje do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 470,00 m2 znajdujący się w centrum kurortu nadmorskiego przy głównej ulicy Bolesława Chrobrego w miejscowości Mielno w województwie zachodniopomorskim. Cechą dodatnią lokalu jest jego umiejscowienie w odległości około 500,00 m od Morza Bałtyckiego i 50,00 m od Jeziora Jamno. Na terenie nieruchomości, na której usytuowany jest lokal znajduje się bezpośredni dostęp do jeziora z najdłuższym pomostem w miejscowości z możliwością jego wynajęcia.

 

Ze względu na dużą powierzchnię oraz rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń lokal można przeznaczyć na działalność o charakterze usługowym, handlowo-usługowym, rozrywkowym, magazynowym, gastronomicznym itp.

Wraz z wynajmem obiektu istnieje możliwość zakwaterowania pracowników w pięciu pokojach
z dostępem do kuchni, WC i łazienki.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 508 024 063.