Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Warszawa
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-76-26
8:00 - 15:00
Jak dojechać?
Aktualności Mazowiecka Organizacja Wojewódzka im. Bitwy Warszawskiej 1920
logo kzr lok
Regulamin Mazowieckich Zawodów Eliminacyjnych do XLVI Centralnych Zawodów Strzeleckich Klubów Zołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju
2020-08-28
logo lok www
Zasady wyboru prezesów, członków zarządów i komisji rewizyjnych oraz delegatów Ligi Obrony Kraju na walnych zebraniach członków klubów (kół) i
2020-08-19
logo lok www
Założenia Programowo-Organizacyjne Kampanii Sprawozdawczo Wyborczej W lidze Obrony Kraju
2020-08-18
76 rocznica pw 1944
Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie pn. "W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944"
2020-07-29
cq rtty 2020
Udział Klubu Łączności LOK w WW RTTY WPX Contest
2020-07-20
logo log www
Decyzja Prezesa LOK o współzawodnictwie pomiędzy ZW LOK oraz przeprowadzania imprez i szkoleń.
2020-06-15
logo log www
Pismo skierowane do Dyrektorów związane z etapem znoszenia ograniczeń zwiazanych z koronawirusem.
2020-06-01
proch radom www
Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w sobotę 30 maja, około godziny 15:30 w radomskiej strzelnicy. W obiekcie doszło do wybuchu prochu.
2020-06-01
lok logo www
Informacja Prezesa LOK dotycząca częściowego zniesienia w obiektach LOK ograniczeń w związku z zagrożeniem COVID – 19.
2020-05-18
logo lok
Informacje wyjaśniające dla Dyrektorów Biur ZW LOK oraz Dyrektorów Biur Okręgowych LOK
2020-05-05
logo_lok_www
Informacja dla Dyrektorów Biur Okręgowych, Wojewódzkich Ligi Obrony Kraju.
2020-04-24
wirus korona
Zakaz organizowanie imprez przez ogniwa LOK MOW
2020-03-13
logo mow lok
Plan Zamierzeń Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju na 2020 r.
2020-03-10
logo mow lok
Uchwała w sprawie wydatkowania środków finansowych pochodzących z wpłat „ 1% OPP” zgromadzonych na wydzielonym koncie Zarządu Głównego Ligi Obrony
2020-02-22
logo mow lok
Uchwała w sprawie rozwiązania, likwidacji oraz zaktualizowania struktury terenowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Mazowieckiej
2020-02-22
logo mow lok
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń działalności programowej na terenie województwa mazowieckiego na rok 2020.
2020-02-22
logo mow lok
Plan Zamierzeń Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju na 2020 r.
2020-01-27
MOW LOK
Organizator: Centrum Szkolenia Ligi Obrony Kraju Najbliższy termin: 17-19.01.2020 r. zapraszamy wszystkich chętnych uprawiających sport strzelecki
2019-11-25
pieczęć bmzw
Poszukiwanie osoby do wynajmu i zagosposarowaniu strzelnicy
2019-11-18
II Bieg Patrolowy
Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111. Eskadry Myśliwskiej w Wołominie organizatorem biegu
2019-09-27
logo kzr
Komunikat zawodów eliminacyjnych do XLV Centralnych Zawodów Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju W 2019 roku.
2019-09-21
Logo KŻR
Zawody eliminacyjne KŻR województwa mazowieckiego.
2019-09-18
logo mow lok
Otwarte Wojewódzkie Zawody w Wieloboju organizowane prze BMZW LOK w Warszawie
2019-04-28
Omówieni wyników
Zajęcia strzeleckie na strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie
2019-02-20
poczty sztandarowe
I Bieg Patrolowy pamieci Halinki Brzuszczyńskiej pseudonim „Mała”
2018-09-28
MOW LOK
Informator Otwartych Zawodów Wojewódzkich w Dwuboju Obronnym
2018-04-12