Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Warszawa
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-76-26
8:00 - 15:00
Jak dojechać?

Aktualności Mazowiecka Organizacja Wojewódzka im. Bitwy Warszawskiej 1920

logo warszawa
Informacja dla Zarządów Klubów Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK
2021-10-12
logo kżr mow lok
Wyniki Centralnych Zawodów Strzeleckich Klubów Zołnierzy Rezerwy przeprowadzonych na strzelnicy miejskiej w Warce w dniu 4 września 2021 r.
2021-09-06
logo mow lok
Program Działania MOW LOK na lata 2021-2025 uchwalony na IV Mazowieckim Wojewódzkim Zjeździe Delegatów LOKDelegatów
2021-05-11
logo mow lok
Pismo do Delegatów na IV Wojewódzki Zjazd Delegatów MOW LOK
2021-04-16
logo mow lok
Uchwała MOW LOK w sprawie zmiany terminu IV Mazowieckiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów LOK
2021-04-16
logo wbh
Wojskowe Biuro Historyczne zaprasza na wirtualną wystawę Wystawa "Szyfrogramy - Bitwa Warszawska 1920 r."
2021-03-22
logo lok www
SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY! W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
2021-03-20
logo mow lok
Ucwała MOW LOK w sprawie zmiany terminu IV Mazowieckiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów LOK
2021-03-18
logo mow lok
Ucwała MOW LOK w sprawie wykorzystania środków finansowych zgromadzonych w ramach 1%
2021-03-18
logo mow lok
Pismo informujące o wprowadzonych obostrzeniach sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego.
2021-03-12
70 lat klubu sp5kab
Film podsumowujący 70 lat działalności klubu SP5KAB. Odrobinę historii, z naciskiem na ostatnie lata, w których zdołaliśmy stać się klubem
2021-02-26
plan now lok www
PLAN ZAMIERZEŃ MAZOWIECKA ORGANIZACJA WOJEWÓDZKA LIGI OBRONY KRAJU 2021 ROK.
2021-01-26
logo lok www
ZASADY WYBORU DELEGATOW Z WOJEWODZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH LIGI OBRONY KRAJU NA XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATOW LOK
2021-01-21
logo lok www
Zarządzenie nr 19 Prezesa Ligi Obrony Kraju w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Akcji „Zima z LOK 2020/2021”.
2020-12-23
logo lok www
Zarządzenie Prezesa LOK w sprawie bezpieczeństwa na strzelnicach pneumatycznych LOK w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2020-11-16
logo mow lok
Zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności strzelnic sportowych LOK na terenie województw: mazowieckiego oraz lubelskiego.
2020-10-24
logo lok www
Zarządzenie Prezesa LOK Nr 15 z dnia 13.10.2020 r. w sprawie organizacji form wyborów w klubach LOK
2020-10-14
logo kzr lok
Regulamin Mazowieckich Zawodów Eliminacyjnych do XLVI Centralnych Zawodów Strzeleckich Klubów Zołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju
2020-08-28
logo lok www
Zasady wyboru prezesów, członków zarządów i komisji rewizyjnych oraz delegatów Ligi Obrony Kraju na walnych zebraniach członków klubów (kół) i
2020-08-19
logo lok www
Założenia Programowo-Organizacyjne Kampanii Sprawozdawczo Wyborczej W lidze Obrony Kraju
2020-08-18
76 rocznica pw 1944
Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie pn. "W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944"
2020-07-29
cq rtty 2020
Udział Klubu Łączności LOK w WW RTTY WPX Contest
2020-07-20
logo log www
Decyzja Prezesa LOK o współzawodnictwie pomiędzy ZW LOK oraz przeprowadzania imprez i szkoleń.
2020-06-15
proch radom www
Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w sobotę 30 maja, około godziny 15:30 w radomskiej strzelnicy. W obiekcie doszło do wybuchu prochu.
2020-06-01
logo log www
Pismo skierowane do Dyrektorów związane z etapem znoszenia ograniczeń zwiazanych z koronawirusem.
2020-06-01
lok logo www
Informacja Prezesa LOK dotycząca częściowego zniesienia w obiektach LOK ograniczeń w związku z zagrożeniem COVID – 19.
2020-05-18
logo lok
Informacje wyjaśniające dla Dyrektorów Biur ZW LOK oraz Dyrektorów Biur Okręgowych LOK
2020-05-05
logo_lok_www
Informacja dla Dyrektorów Biur Okręgowych, Wojewódzkich Ligi Obrony Kraju.
2020-04-24
wirus korona
Zakaz organizowanie imprez przez ogniwa LOK MOW
2020-03-13
logo mow lok
Plan Zamierzeń Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju na 2020 r.
2020-03-10
logo mow lok
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń działalności programowej na terenie województwa mazowieckiego na rok 2020.
2020-02-22
logo mow lok
Uchwała w sprawie wydatkowania środków finansowych pochodzących z wpłat „ 1% OPP” zgromadzonych na wydzielonym koncie Zarządu Głównego Ligi Obrony
2020-02-22
logo mow lok
Uchwała w sprawie rozwiązania, likwidacji oraz zaktualizowania struktury terenowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Mazowieckiej
2020-02-22
logo mow lok
Plan Zamierzeń Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju na 2020 r.
2020-01-27
MOW LOK
Organizator: Centrum Szkolenia Ligi Obrony Kraju Najbliższy termin: 17-19.01.2020 r. zapraszamy wszystkich chętnych uprawiających sport strzelecki
2019-11-25