Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres
Westerplatte 1
Olsztyn (10-446)
Jak dojechać?

Aktualności Zarząd Wojewódzki LOK Olsztyn

wiosenny czyn
2023-04-03
logo lok
Zarządzenie NR 8 PREZESA LIGI OBRONY KRAJU z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzqcych strzelanie.
2022-11-18
herb litwy
Na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Radominie w ramach obchodów 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
2022-11-14
orneckie smoki
Rekreacyjne zawody strzeleckie pod nazwą "Dziesięć strzałów dla Niepodległej".
2022-11-11
logo mon
Pilotażowego programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, członków proobronnych
2022-10-06
logo mon
Pilotażowy program wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
2022-08-25
logo wm lok
Cennik opłat za korzystanie ze strzelnicy LOK w Olsztynie
2022-08-12
logo mon
Organizacja Kursu Strzeleckiego oraz uzyskanie uprawnień "Prowadzący Strzelanie" zadanie dofinansowane ze środków DEKiD MON
2022-08-12
logo wm lok
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VII POWIATOWYCH MISTRZOSTWACH W RZUCIE GUMIAKIEM
2022-07-07
logo kaliber
„LOKOWSKA PRZYJAŹŃ Z KLUBEM STRZELECKIM KALIBER „30” – 2022”.
2022-07-02
logo w-m lok
2022-07-01
logo zawodów kaliber lok
Zapraszamy do zawodów strzeleckich "Lokowska przyjaźń z Klubem Strzeleckim Kaliber "30".
2022-06-21
logo ak 80
Wyniki osiągnięte przez młodzieżową reprezentację Warmińko-Mazurski ZW LOK
2022-06-18
logo olsztyn
VI miejsce zdobyte przez młodych strzelców podczas Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w strzelectwie sportowym juniorów
2022-05-31
logo w-m lok
Prace porządkawe oraz zabezpieczeniem kulochwytów na strzelnicy LOK w Olsztynie
2022-05-23
uwm logo
Rekrutacja na kierunk Wojskoznawstwo jest realizacją misji i wizji w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i proobronych obywateli
2022-04-25
logo olsztyn
Warmińsko-Mazurskie Centrum Szkolenia Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju w Olsztynie serdecznie zaprasza na szkolenia oraz kursy posługiwania się bronią
2022-03-30
logo warmi
W związku z rosyjską agresją na Ukrainę strzelnice w Polsce przeżywają renesans. Coraz więcej osób w różnym wieku chce nauczyć się strzelać.
2022-03-11