Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Baza Wiedzy
Nauka w OSK
Zajęcia teoretyczne na kursie prawa jazdy obejmują 30 h wykładów. Oprócz nich kursant otrzymuje zwykle materiały szkoleniowe, składające się z  
Badania psycholoficzne
Uzyskanie 24 pkt karnych, jazda po alkoholu, przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h, a także inne poważne wykroczenia drogowe skutkują  
Badanie lekarskie
Zmiany w badaniach lekarskich dla kierowców dotyczą zwłaszcza praw jazdy kategorii A, A1 oraz A2. Od 31 grudnia 2015 r. każdy, kto będzie ubiegał się  
Zawodowy Kierowca
Kierowcy zawodowi są zobowiązani do przechodzenia co pięć lat badań psychologicznych i lekarskich oraz szkoleń okresowych. Kursy te trwają 35 godzin i  
Policja
Osoby, których prawo jazdy zostało zatrzymane, mogą ubiegać się o przywrócenie uprawnień. Jeśli okres karencji wynosił więcej niż rok, należy na nowo  
instruktor
Wybór instruktora nauki jazdy ma wpływ nie tylko na wynik egzaminu, ale także zdobycie przez kandydata na kierowcę umiejętności, które pozwolą mu  
Prawo jazdy
W Polsce średnia zdawalność egzaminu na prawo jazdy wynosi nie więcej niż 35%. Wielokrotnie od osób, które go nie zdały, słyszy się o tym, że