Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
BAZA WIEDZY

Czy można odwołać się od wyniku egzaminu na prawo jazdy?

Prawo jazdy

W Polsce średnia zdawalność egzaminu na prawo jazdy wynosi nie więcej niż 35%. Wielokrotnie od osób, które go nie zdały, słyszy się o tym, że niepowodzenie jest winą niesprawiedliwej oceny egzaminatora. Niewielu jednak wie, że można odwołać się od krzywdzącego wyniku. Wystarczy zgłosić się do dyrekcji ośrodka egzaminacyjnego i opisać sytuację, w której egzaminowany został niesłusznie potraktowany.

Jak złożyć odwołanie? Najważniejsze, aby na piśmie dokładnie opisać przebieg zdarzenia, które budzi wątpliwości. Później dokumentację należy przekazać do dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w którym przeprowadzony został egzamin. Wtedy rozpoczyna się postępowanie wyjaśniające. Przełożeni proszą egzaminatora, którego dotyczy skarga, o złożenie wyjaśnień. Analizowany jest także przebieg egzaminu zapisany przez urządzenie rejestrujące (obejmuje on widok z kamery oraz dźwięk). W emisji nagrania uczestniczą egzaminator oraz dyrektor jednostki. Może brać w nich udział także osoba, która złożyła odwołanie lub jej pełnomocnik. Uwaga! WORD ma obowiązek przechowywać nagranie z egzaminu jedynie przez 14 dni od jego daty, dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem odwołania.

W przypadku, gdy osobie zdającej uda się udowodnić winę egzaminatora, może ona jeszcze raz bezpłatnie podjąć kolejną próbę zdania na prawo jazdy. Jeśli skarga zostanie rozpatrzona negatywnie, nie pozostaje nic innego niż wykupić dodatkowe lekcje nauki jazdy i zdecydować się na kolejne podejście do egzaminu.

Wynik egzaminu to nie jedyny obszar, w którym można wnieść odwołanie w sprawie prawa jazdy. Kandydaci oraz osoby, które uzyskały już licencję na prowadzanie pojazdu, mogą odwołać się także od wyniku badań psychologicznych lub lekarskich, jeśli orzeczenie lekarza nie pozwala na odzyskanie dokumentu lub przedłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami.