Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
BAZA WIEDZY

Jak przywrócić cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami?

Policja

Osoby, których prawo jazdy zostało zatrzymane, mogą ubiegać się o przywrócenie uprawnień. Jeśli okres karencji wynosił więcej niż rok, należy na nowo zdać państwowy egzamin. Jeśli mniej, wystarczy odebrać dokument w starostwie.

Decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami wydaje starosta. Może być ona motywowana przewinieniami, których dopuścił się kierowca (prawo jazdy zatrzymywane jest m.in. za przekroczenie w terenie zabudowanym dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h czy jazdę po alkoholu) lub negatywnym orzeczeniem lekarza, wydanym na podstawie badań psychologicznych lub ogólnych.

Przywrócenie prawa jazdy następuje w momencie, gdy osoba, której odebrano uprawnienia potwierdzi swoje umiejętności, zdając państwowy egzamin. Przebiega on na takich samych warunkach jak ten dla absolwentów nauki jazdy, którzy dopiero starają się o zdobycie dokumentu. Dodatkowo musi zostać spełniony warunek ustania przyczyny, na podstawie której zostało odebrane prawko. Sprawdzenie tego wymogu spoczywa na staroście, który także przywraca uprawnienia. Jeśli orzeczenie będzie pozytywne, zostają one zwrócone kierowcy.

Kto nie może ubiegać się o zwrot prawa jazdy? Przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami nie przysługuje osobom, u których lekarz stwierdził stałe uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających. Oczywiście, w okresie wyznaczonym przez sąd, za kółko nie mogą wrócić także osoby, których dokument został zatrzymany lub cofnięty w kraju albo za granicą.

Dużo łatwiej jest ubiegać się o zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres do roku. Wtedy wystarczy po upływie określonego czasu zgłosić się w starostwie, gdzie trzeba przedstawić stosowny wniosek, poświadczenie wniesienia opłaty skarbowej (10 zł) oraz opłaty ewidencyjnej (0,50 gr). W przypadku, jeśli uprawnienia zostały cofnięte na podstawie negatywnego wyniku badań psychologicznych lub lekarskich, należy przedstawić także orzeczenie doktora, dopuszczające kierowcę do prowadzenia pojazdów.