Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
SZKOLENIA I KURSY
NAUKA JAZDY
Zapraszamy na kursy nauki jazdy
Certyfikat kompetencji zawodowych
Zapraszamy na kursy komptenecji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków
Zapraszamy na kursy kierowców wózków
mapa ośrodków szkolenia