Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Rzeszów
adres
Gołębia 10
Rzeszów (35-205 )
8.00 - 16.00
Jak dojechać?

O Nas

Podkarpacka Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju jest patriotycznym stowarzyszeniem o charakterze proobronnym. Strukturę Wojewódzką tworzy dziesięć organizacji szczebla powiatowego oraz dwie miejsko-gminne. Nasza Organizacja Wojewódzka liczy ponad 3000 członków skupionych w 100 kołach i klubach: strzeleckich, szkolnych, żołnierzy rezerwy, płetwonurków, wodnych, żeglarskich oraz sportów obronnych.

Najbardziej prężne w działaniu są kluby strzeleckie /KASZTELAN Rzeszów, TWIERDZA Przemyśl, GROM Tarnobrzeg, KS Jedlicze, VIS Nisko, VIS Mielec, OGNIOMISTRZ Mielec, KZR I KB LEGION Stalowa Wola, HUSARIA Krosno/ oraz płetwonurków /OCTOPUS Tarnobrzeg czy BARAKUDA Stalowa Wola/.

Jesteśmy od kilku lat zwycięzcami w Mistrzostwach Stowarzyszeń Młodzieżowych w Sportach Obronnych o puchar Ministra Obrony Narodowej. Zajmujemy corocznie wysokie miejsca w Centralnych Zawodach Strzeleckich Klubów Żołnierz Rezerwy oraz Mistrzostwach Ligi Obrony Kaju w strzelectwie sportowym. Utrzymujemy ścisły kontakt we współpracy ze służbami mundurowym /MON, Policja, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Graniczna i inne/. Do prowadzenia naszej rozległej działalności statutowej posiadamy rozbudowaną bazę szkoleniową /m.in. 10 strzelnic, 2 bazy płetwonurkowania na Jeziorze Tarnobrzeskim i Zalewie Solińskim/

Bieżącą działalność statutową zabezpiecza Podkarpackie Biuro Zarządu Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Gołębia 10 w składzie:
Dyrektor Biura: płk /r/ Wiesław KARPIUK
Głowna Księgowa: mgr Aneta SABAT
Specjalista ds. admin. statutowych: Marta HNATÓW
Specjalista ds. organ. statutowych: Janusz SZCZEPAŃSKI,  Arkadiusz STANISŁAWSKI-KLOC
Krzysztof Szykuła
Janusz Tyszecki
Krzysztof Gronek
Andrzej Irek
Wiesław Lipiński|
Edward Światek
Paweł Kwiatek

NIP: 521-008-68-32,
REGON: 007026244-00179,
KRS: 0000086818
Konto bankowe: 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236

Dane do przelewów

UWAGA – zmiana numeru konta dla KS"KASZTELAN" LOK Rzeszów

Od dnia 1 maja 2022 r. wpłat na KS Kasztelan, należy dokonywać na nowe konto.

Nr konta: 28 1240 4764 1111 0000 4863 7996