Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Rzeszów
adres
Gołębia 10
Rzeszów (35-205 )
8.00 - 16.00
Jak dojechać?

WALNY ZJAZD CZŁONKÓW KS"KASZTELAN"LOK RZESZÓW 17.11.2020

WŁADZE : Krzysztof KAWALEC - PREZES - tel. 604 583 252 , e-mail : kawalec@op.pl ; Arkadiusz STANISŁAWSKI-KLOC - Wiceprezes oraz kierownik sekcji strzelectwa sportowego - tel. 785 262 745, e-mail arkirz@wp.pl ; Janusz SZCZEPAŃSKI - Sekretarz - tel. 601 553 700 , e-mail : szumaj@interia.pl ; Michał JUCHA - Skarbnik - tel. 692801007, e-mail oktoja@o2.pl ; Wiesław KARPIUK - Kierownik sekcji KŻR LOK- tel. 725 999 905, e-mail riwre@op.pl ; Hubert ĆWIKOWSKI - Kierownik sekcji strzelectwa dynamicznego - tel.889417084; e-mail h.cwikowski@gmail.com : Wojciech DROZDOWSKI - Kierownik sekcji kolekcjonerów broni - tel. 728931952; e-mail energetyk@mpwik.rzeszow.pl ; Robert KYC - Kierownik sekcji broni czarno-procdhowej - tel. ; e-mail robertkyc@yahoo.com ; Paweł KWIATEK - Trener strzelectwa sportowego - tel. 668317748; e-mail kw113@interia.pl ; Wojciech PIENIĄŻEK - Członek zarządu - tel. 506071549; e-mail wojciech@pieniazek.rzeszow.pl ; Emil ŚLĄCZKA - Członek zarządu - tel. 607525406; e-mail alien33@poczta.fm ;