Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Poznań
adres
Niezłomnych 1
Poznań (61-894)
Fax: 61 8533299 w.113
Jak dojechać?
Dotacje

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

O Nas

„Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym Stowarzyszeniem skupiającym w swych szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej polskiej oraz gotowych do jej Obrony”.

„Liga Obrony Kraju kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek – Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza”.


Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich skupia w swych szeregach 6117 osób zrzeszonych w jednostkach podstawowych tj. w szkolnych kołach, kołach i klubach specjalistycznych działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Jednostki podstawowe Wielkopolskiej Organizacji LOK działające w ramach 18 Powiatowych/Rejonowych Organizacji LOK zrzeszają chętnych do uprawiania dyscyplin sportów obronnych i politechnicznych w specjalnościach:

 

Sporty obronne i strzelectwo sportowe działa w 39 klubach na terenie województwa mając do swej dyspozycji 21 strzelnic kulowych oraz 22 strzelnice pneumatyczne. Kluby posiadają kadrę instruktorską i sędziowską w zakresie strzelectwa sportowego. Młodzież szkół ponadpodstawowych uczestniczy w Wojewódzkiej Lidze Strzeleckiej. Kluby strzelectwa sportowego szkolą młodzież szkolną, młodzików, juniorów i seniorów w zakresie uprawiania strzelectwa sportowego z pistoletu i karabinka pneumatycznego, karabinów i pistoletów sportowych 5,6 mm oraz broni centralnego zapłonu i śrutowej. Zawodnicy klubów uczestniczą w zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK, Polski Związek Strzelectwa Sportowego oraz w międzynarodowych zdobywając czołowe miejsca.

 

Żeglarstwo, żeglarstwo lodowe (bojery), sporty motorowodne, kajakarstwo i płetwonurkowanie można uprawiać w 19 klubach na terenie województwa. Kluby organizują kursy specjalistyczne dla adeptów żeglarstwa sportów motorowodnych i płetwonurkowania z uprawnieniami CMAS. Posiadają kadrę instruktorską, która zajmuje się działalnością szkoleniową, sportową i rekreacyjną. Kluby są organizatorami rejsów morskich, śródlądowych, spływów kajakowych oraz regat rozgrywanych na akwenach, przy których prowadza działalność. Wszystkie kluby w zależności od specyfiki swojej działalności posiadają odpowiedni sprzęt wodny i płetwonurkowy, który jest do dyspozycji członków klubu. W ramach Poznańskiego Klubu Morskiego działa sekcja bojerowa, której zawodnicy osiągają czołowe miejsca w Polsce.

 

Na terenie Wielkopolski działa 6 klubów łączności skupionych przy 6 Zarządach Powiatowych i Rejonowych LOK. Kluby dysponują profesjonalnym sprzętem łączności, który pozwala uczestniczyć w zawodach rozgrywanych na terenie Polski, a także za granicą. Kluby organizują profesjonalne szkolenia w zakresie krótkofalarskim, komputerowym, radiotelegrafistów. Łącznościowcy Wielkopolski współpracują z centrami zarządzania kryzysowego na swoim terenie.

 

Na terenie województwa działają 32 Kluby Żołnierzy Rezerwy, które skupiają w swoich szeregach Żołnierzy Rezerwy Wojska Polskiego. Kluby organizują imprezy patriotyczno-obronne, strzeleckie dla członków Klubu, społeczeństwa i młodzieży. Kluby posiadają kadrę trenerską, która prowadzi zajęcia strzeleckie dla członków Klubu, osób niezrzeszonych i chętnej młodzieży. Reprezentacje Klubów corocznie uczestniczą w Wojewódzkich i Centralnych Zawodach Strzeleckich KŻR LOK. Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” corocznie we wrześniu organizuje w Biedrusku największe zawody strzeleckie w kraju i w Europie dla Żołnierzy rezerwy, armii państw europejskich pod nazwą Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Rezerwistów Armii Państw NATO”. Liga Obrony Kraju od 2008 r. jest Związkiem Sportowym dla modelarstwa żaglowego, pływającego, redukcyjnego (kartonowego, plastikowego). Na terenie Wielkopolski działa 6 klubów modelarskich i 4 sekcje. 
Kluby i sekcje zajmują się organizacją zawodów i konkursów modelarskich o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i rejonowym. 
W szeregach wielkopolskich modelarzy działa ok. 100 zawodników w różnych klasach specjalistycznych i zróżnicowanym przygotowaniu kwalifikacyjnym.

 

Siedzibą władz wojewódzkich Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich jest budynek LOK „Dom Żołnierza” im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przy ulicy Niezłomnych 1 w Poznaniu. Wszelkie informacje dotyczące działalności statutowej, patriotyczno-obronnej i sportowo-politechnicznej Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wielkopolskich można uzyskać po numerami: 
tel. (618533299), email biuro.zwpoznan@lok.org.pl