Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Poznań
adres
Niezłomnych 1
Poznań (61-894)
Fax: 61 8533299 w.113
Jak dojechać?
Dotacje

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ DZIESIĄTA ROCZNICA POWSTANIA KSS LOK MUSZKIET i KŻR LOK NA STRZELNICY SPORTOWEJ LOK w POTAŻNIKACH

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ DZIESIĄTA ROCZNICA POWSTANIA KSS LOK MUSZKIET i KŻR LOK NA STRZELNICY SPORTOWEJ LOK  w POTAŻNIKACH
ZWpoznań
2022-12-16
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ DZIESIĄTA ROCZNICA POWSTANIA KSS LOK MUSZKIET i KŻR LOK NA STRZELNICY SPORTOWEJ LOK w POTAŻNIKACH

Gdy 11 listopada 1918 roku o godzinie 11 zakończyła się Wielka Wojna, nad Wisłą „wybuchła Polska”. Bo był to rzeczywiście „wybuch” radości, nadziei, działania – koniec ponad stuletniej tęsknoty za własnym państwem, upragnioną, wolną i niepodległą Ojczyzną. Tymi słowami mjr rez. Zbigniew Nizgorski rozpoczął uroczystość związaną z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości, odsłonięcia płyty pamiątkowej ufundowanej przez członków KSS LOK Muszkiet w Koninie oraz obchodów 10 – rocznicy powstania KSS LOK Muszkiet i KŻR LOK. Uroczystość zgromadziła okolicznych mieszkańców, harcerzy z rodzicami, grupę rekonstrukcyjną z 2 LO w Koninie, członków Stowarzyszenia „Strzelec”, członków Zarządu Wojewódzkiego, lokalne władze samorządowe oraz sympatyków naszego Klubu.

Na płycie ufundowanej przez członków KSS LOK MUSZKIET widnieje napis : “W HOŁDZIE WSZYSTKIM POLAKOM POLEGŁYM I POMORDOWANYM NA PRZESTRZENI DZIEJÓW W OBRONIE OJCZYZNY W WALCE O WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ“.

Następnie w imieniu organizatorów uroczystości powitał przybyłych gości w osobach:
 • Zofię ITMAN – Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
 • Danutę MAZUR Wójta Gminy Krzymów,
 • Romana GĘZIAKA Zastępcę Wójta Gminy Krzymów,
 • Sylwię KACZMARCZYK Sekretarza Gminy Krzymów,
 • Tadeusza JANKOWSKIEGO byłego wójta gminy Krzymów,
 • Andrzeja WALCZAKA Księdza Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brzeźnie,
 • Artura ZIMNEGO Jego Magnificencję Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Koninie,
 • podinspektora Tomasza WILCZYŃSKIEGO reprezentującego Komendanta Miejskiego Policji w Koninie,
 • porucznika Tomasza GIERAŁKĘ reprezentującego Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie,
 • pułkownika rezerwy Ryszarda WILIŃSKIEGO Prezesa Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu,
 • pułkownika rezerwy Bogdana MROWCA Dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu,
 • majora rezerwy Wojciecha KACPRZAKA Prezesa Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Koninie,
 • Zygmunta URBANIAKA Prezesa Klubu Strzelectwa Sportowego LOK Gilza w Pleszewie,
 • Bernarda RUXA Łowczego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie,
 • Marka TYRAŃSKIEGO Dyrektora Biura Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie,
 • Henryka i Sławomira LESZCZYŃSKICH - właścicieli firmy POL-ZŁOM,
 • Floriana FRYZOWICZA - emerytowanego nauczyciela,
 • Wojciecha KOZŁOWICZA właściciela Biura Geodezji Geomax,
 • Dariusza KORCZYŃSKIEGO starszego specjalistę ds. uzbrojenia Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu.

Po przywitaniu gości nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. W uroczystości brał udział poczet sztandarowy ze sztandarem naszej powiatowej organizacji, która nosi imię “ Małoletnich Podoficerów Piechoty”.
Po odegraniu hymnu państwowego st. szer. rez. Ryszard Andrzejewski dokonał uroczystej zmiany posterunku honorowego przy tablicy pamiątkowej. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej , której dokonali prezes PO LOK w Koninie mjr rez. Wojciech Kacprzak oraz prezes KSS LOK Muszkiet w Koninie Lech Książczak, a poświęcenia ksiądz proboszcz Andrzej Walczak.
Następnie Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu płk rez. Bogdan Mrowiec odczytał list intencyjny, który został wręczony prezesowi powiatowej organizacji i prezesowi klubu Muszkiet.

Na uroczystości nie zabrakło wyróżnień medalami, które wręczyli pułkownik rez. Ryszard WILIŃSKI - Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu, oraz pułkownik rez. Bogdan MROWIEC - Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu:

Złotym Medalem „Za Zasługi dla LOK”:
 • Danuta MAZUR - Wójt Gminy Krzymów,
 • Lech KSIĄŻCZAK - Prezes Klubu Strzelectwa Sportowego „Muszkiet” w Koninie.
Srebrnym Medalem „Za zasługi dla LOK”:
 • major w stanie spoczynku Jerzy KAŁECKI - Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Koninie,
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla LOK”:
 • członkowie Klubu Strzelectwa Sportowego „Muszkiet” w Koninie: Andrzej JANKOWSKI, Przemysław PASTERNAK, Robert WIEWIÓRSKI, Ryszard ANDRZEJEWSKI, Szymon KOZERA.
Medalem Pamiątkowym „75 – lecia LOK”:
 • Roman GĘZIAK Zastępca Wójta Gminy Krzymów.

Po wręczeniu medali odczytany został Apel Poległych a dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości oddano salwę honorową przez pododdział złożony z członków klubu Muszkiet. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wieńca i wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową. Po zakończeniu obchodów publiczność mogła wziąć udział w strzelaniach na torach strzeleckich z różnych rodzajów broni pod opieką instruktorów.