Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Gdańsk
adres

()
Jak dojechać?
Władze
Prezes Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ppłk /r/ mgr inż. Jarosław TOBISZEWSKI Zarząd Wiceprezes - Witold KARPIŃSKI Wiceprezes - Paweł ŁUCZAK Sekretarz - Jerzy LASKOWSKI Skarbnik - Krzysztof TOMCZAK Członek Prezydium - dr Józef KWIDZIŃSKI - Krzysztof RECZKO Członkowie: Robert CZEKAJSKI Jarosław FRĄCZEK Henryk GAŃSKI Mieczysław MODRZEJEWSKI Zygmunt OSIADACZ Zdzisław SOŁTYSIAK Wojewódzka Komisja Rewizyjna Przewodniczący - dr Dymitr KOMANECKI Z-ca Przewodniczacego - ppłk /r/ Zbigniew OLSZEWSKI Z-ca Przewodniczącego - Piotr LAMEK Sekretarz - Jan JAKUBOWSKI Biuro Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Dyrektor - ppłk /r/ mgr inż. Piotr UMIŃSKI - 508024009; Księgowa - mgr Katarzyna RZYNDA - 729963279; Z-ca Dyrektora. - Spec. ds szkolenia i uzbrojenia - mjr /r/ mgr inż. Jarosław ŚWIERKOWSKI - 508024011; Kierownik Strzelnicy LOK ul. Kopernika 16 - st.chor.szt. /r/ Tomasz NASŁAWSKI - 785 882 825 Kontakt do biura: tel/fax 729964146 e-mail: biuro.zwgdansk@lok.org.pl ksiegowosc.zwgdansk@lok.org.pl Adres urzędowy - 80-267 Gdańsk, ul. Tamka 19a