Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OBZG Krakow
adres BOZG
Pomorska 2
Kraków (30-039)
Jak dojechać?

Władze BOZG Kraków

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż.Sławomir Witkowski

siedziba 40-172 Katowice ul.Gabowa 3c

tel. 322513821


ZASTĘPCA DYREKTORA  DS.INWENSTYCYJNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Monika Krawiec -Palcat

siedziba 40-172 Katowice ul.Gabowa 3c

tel. 322513821


ZASTĘPCA DYREKTORA  DS.SZKOLEŃ

inż.Marek Perdyła

siedziba 40-172 Katowice ul.Gabowa 3c

tel. 322513821

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA Oddziału

Barbara Gas-Jankowska

siedziba 40-172 Katowice ul.Gabowa 3c

tel. 322513821

 


Sekretariat Dyrektora

ul. Grabowa 3 c

40-172 Katowice

tel. 32 2513821

fax. 32 2513821

email: sekretariat@lok.edu.pl