Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OBZG Krakow
adres BOZG
Pomorska 2
Kraków (30-039)
Jak dojechać?

Szkolenia ADR

Szkolenia ADR
Katowice
2021-09-19

Szkolenia Adr

 

Specjalistyczny kurs ADR ma na celu przygotować kierowcę zawodowego do pracy przy przewozie materiałów niebezpiecznych, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego. Aby przystąpić do szkolenia ADR kursant musi mieć ukończone 21 lat.

Szkolenie podstawowe obejmujące wszystkie klasy materiałów niebezpiecznych.
Po ukończeniu szkolenia podstawowego, które trwa minimalnie 24 godziny lekcyjne, kursant może dodatkowo uczestniczyć w:

  • Szkoleniu specjalistycznym ADR dot. cystern
  • Szkoleniu specjalistycznym ADR klasy 1 - materiały wybuchowe
  • Szkoleniu specjalistycznym ADR klasy 7 – materiały promieniotwórcze

Po zakończonym kursie uczestnik niezwłocznie zapisuje się na egzamin państwowy, jednak należy pamiętać, że na zakończenie egzaminy z wynikiem pozytywnym kursant ma sześć miesięcy, począwszy od daty zakończenia szkolenia. Egzamin składa się z odpowiedniej ilości pytań jednokrotnego wyboru. Aby zakończyć egzamin wynikiem pozytywnym, uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 2/3 pytań.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, kierowca uzyskuje Zaświadczenie ADR, z pięcioletnim okresem ważności. Aby nie utracić uprawnień kierowca może zapisać się na Szkolenie w terminie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności uprawnień.
Po zdanym egzaminie, kierowca otrzymuje nowe Zaświadczenie, które jest ważne przez pięć lat, począwszy od daty ważności poprzedniego Zaświadczenia.