Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Oborniki Wlkp.
adres ośrodka
Sądowa 8
Oborniki (64-600)
Fax: 61 29 60 293

ZATRUDNIMY INSTRUKTORA NAUKI JAZDY KAT B Informacje pod nr telefonu: 512183844

Godziny otwarcia Ośrodka:

Poniedziałek-Piątek: 11:45- 17:00

W DNIACH: 21.06-01.07.2022 w godz: 9:00 - 17:00

UWAGA!

Prowadzimy szkolenie okresowe oraz szkolenie z zakresu Kwalifikacji w trybie ciągłym

 

 

 

Jak dojechać?
Kursy prawa jazdy w OSK Oborniki Wlkp.

Osoba chcąca się zapisać na kurs PRAWA JAZDY musi uzyskać ze swojego Starostwa Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy złożyć w Starostwie następujące dokumenty:

- orzeczenie lekarskie, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców

- wniosek

- jedną aktualną, kolorową fotografię

- poświadczenie zameldowania, ale tylko w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania). Poświadczenie takie można uzyskać we właściwym urzędzie gminy/ miasta.

- osoby niepełnoletnie (zgodę rodziców lub opiekunów)

- przy kat. C,CE, orzeczenie psychologiczne   dodatkowo

UWAGA: OSOBA NIEPEŁNOLETNIA MUSI POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY TYMCZASOWY LUB PASZPORT.

 

Informacja: W naszym Ośrodku ul. Sądowa 8, odbywają się badania psychologiczne