Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Nysa
Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin szkolenia ( 260 godz.zajęć teoretycznych i 20 godz. praktycznych) Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin szkolenia ( 130 godz. zajęć teoretycznych i 10 godz.zajęć praktycznych) Kwalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje 70 godz.szkolenia Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca obejmuje 35 godz.szkolenia Zajęcia teoretyczne prowadzone są metodą e-learningową z wykorzystaniem komputerów znajdujących się w ośrodku. Godziny zajęć teoretycznych oraz praktycznych ustalane są indywidualnie. CENY KURSÓW: Kwalifikacja wstępna - 3500,00 zł Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 2400,00 zł ZAPISY NA BIEŻĄCO