Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Konin
adres ośrodka
Zofii Urbanowskiej 16
Konin (65-500)
Tel: 500071134
Tel: 632429542

   

 

 

 

 

INFORMACJE I ZAPISY POD NR TEL 500071134  lub 63 242 95 42

LUB W SIEDZIBIE OŚRODKA LOK W KONINIE

od pon. - pt.:  09:00-17:00

biuro czynne w następujące soboty :

05.09.20, 12.09.20r.,19.09

Jak dojechać?
Kurs na instruktora nauki jazdy w OSK Konin

Kurs przygotowujący do egzaminu na uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie prawa jazdy kat. B.

Instruktorem nauki jazdy kat. B może być osoba, która:

1. posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 2 lat;

2. posiada ważne orzeczenie lekarskie ;

3. posiada ważne orzeczenie psychologiczne;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

 

 

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena