Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Szkolenia okresowe w OSK Ciechanów
Szkolenie okresowe obejmuje 35 godz. teoretycznych, prowadzone jest metodą wykładów lub przy wykorzystaniu oprogramowania wspierającego proces szkolenia . Terminy szkoleń przy wykorzystaniu oprogramowania wspierającego proces szkolenia ustalane są z kursantem indywidualnie
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena