Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy prawa jazdy w LOK OSZK Opatów
TERMIN ROZPOCZĘCIA - od poniedziałku do piątku w godz.od 8:00 do godz. 15:00 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego kierowców LOK Opatów ul. Plac Obrońców Pokoju 3 - nr tel. 508.024.085