Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Zmiany osobowe w Zarządzie Głównym LOK

logo lok
Warszawa
2024-03-27

Zgodnie z Uchwałą Nr 162 z dn. 26.03.2024 r. Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju odwołano ze składu Zarządu Głównego Pana Adama KRAMPICHOWSKIEGO
i w ramach § 43 Statutu LOK dokonano kooptacji na Członka Zarządu Głównego Pana Ryszarda JEZIERSKIEGO ze składu Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju.

informację przygotował
Sekretarz ZG LOK Janusz Chwiejczak