Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - BOŻENA SZCZUTOWSKA

znicz pamieci
Warszawa
2022-08-13
bozena szczutowska


Pani Bożena Szczutowska w latach 1987-1999 pracowała w Biurze ZG LOK , w Sekretariacie Prezesa na stanowisku sekretarki.  Wykazywała się dużą dbałością w prowadzeniu  spraw wynikających z zakresu  Jej obowiązków, w szczególności korespondencji zewnętrznej jak i wewnętrznej
z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Biurze ZG LOK. Dbała bardzo  dobrze o wizerunek sekretariatu.

Współpracę z Panią Bożeną w tamtych trudnych latach zapamiętałem  jako owocną i  profesjonalną z Jej strony.

Żegnamy Osobę skromną, spokojną, miłą i  uczynną, zawsze pomocną dla pracowników i członków LOK w kontaktach z Prezesem LOK oraz członkami ZG LOK.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!
Tą drogą składam wyrazy współczucia pogrążonym w smutku Córkom i  Wnukowi zmarłej Pani Bożeny w  imieniu Prezesa LOK, koleżanek i kolegów z BZG LOK ,z którymi pracowała oraz własnym.

płk (r) Grzegorz Jarząbek
Honorowy Prezes LOK
 

klepsydra bozena szczutowska