Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Pożegnanie płk. Grzegorza Jarząbka

logo lok
Warszawa
2024-03-26
26032024 426032024 326032024 626032024 1


31 marca 2024 roku jest ostatnim dniem działalności służbowej płk. Grzegorza Jarząbka, który od 1991 roku do 2015 pełnił funkcję
Prezesa Ligi Obrony Kraju obecnie  Honorowego Prezesa LOK.

Z tej też okazji w dniu 26 marca 2024 roku na Sali Tradycji LOK odbyło się uroczyste spotkanie na którym pracownicy ZG LOK oraz Dyrektorzy
Biur LOK z całego kraju podziękowali HONOROWEMU PREZESOWI za 42 lata ofiarnej pracy na rzecz umacniania i rozwoju Ligi Obrony Kraju.

26032024 5


Pan Jerzy Jan SALAMUCHA Prezes LOK od 2015 roku dziękując za lata pracy Pana Grzegorza Jarząbka na rzecz obronności naszego państwa przypomniał jego zasługi w tej dziedzinie. Podkreślił znaczenie naszego STOWARZYSZENIA i jego roli w okresie 80 lat swojego istnienia. Stwierdził, że na sukcesy pracowała i  pracuje duża grupa ludzi dobrej woli  którą łączy chęć wspólnego działania.

26032024 7


Najważniejszym elementem wpływającym na osiągnięcia jest umiejętność wyznaczania szlachetnych celów w przypadku LOK – celów służących dobru OJCZYZNY.

Płk Grzegorz Jarząbek podziękował za lata wspólnej pracy. Stwierdził, że tylko w dobrym zespole współpracowników  mile i z pożytkiem
realizuje się zamierzone cele. Jako Prezes Honorowy chce i będzie dalej wspierał Ligę Obrony Kraju w działalność ina rzecz umacniania  OBRONNOŚCI PAŃSTWA.

Wszyscy oklaskami i odśpiewaniem „ STO LAT” podziękowali za wspólną pracę.