Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

JUBILEUSZ 65-LECIA KŻR LOK „KOMUNALNI ” W KALISZU

komunalni medal
Kalisz
2022-06-02
komunalni kalisz1

Członek Klubu st. bosm. (r) Andrzej Michalski, prezes Rejonowej Organizacji LOK w Kaliszu, rozpoczyna uroczystość.

W ramach Rejonowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Kaliszu istnieje i działa Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Komunalni”. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ten kaliski Klub działa nieprzerwanie od 17 marca 1957 r. W bieżącym roku obchodzi on zatem piękny jubileusz 65 lat działalności. Dziś wiele faktów z historii jego działalności można poznać z kronik, pieczołowicie prowadzonych od początku istnienia Klubu. Na przestrzeni kilku minionych lat nastąpiła wymiana pokoleń. Stara „Gwardia klubowa”, która od początku tworzyła i rozwijała Klub Oficerów Rezerwy, przekształcony w 2010 r. w Klub Żołnierzy Rezerwy, odeszła już „na wieczną wartę”. Potrafiła jednak znaleźć kolejnych entuzjastów, którzy z powodzeniem kontynuują tradycje klubowe, zapewniając dalszą działalność KŻR LOK „Komunalni” w Kaliszu.

kalisz komunalni2

Prezydium uroczystości, od lewej: ppłk Przemysław Bojarczuk – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu,  płk (r) Ryszard Wiliński – prezes  Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, płk (r) Grzegorz Jarząbek – Honorowy Prezes LOK, st. bosm. (r) Andrzej Michalski – prezes Rejonowej Organizacji LOK w Kaliszu, Zbigniew Kapkowski – prezes KŻR LOK „Komunalni” w Kaliszu, Zbigniew Słodowy – wicestarosta kaliski  

Należy wspomnieć przede wszystkim  wieloletniego prezesa Klubu mjr.(r) Gustawa Elbla. Przez 43 lata kierowania Klubem przyczynił się on do jego nieprzerwanej działalności i pokonywania przeszkód w minionych, często trudnych dla Klubu, latach. Potrafił zainspirować szefów przedsiębiorstw komunalnych oraz dyrekcję ówczesnej organizacji wojewódzkiej ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej do wielokierunkowego wsparcia działalności Klubu. Zachęciło to członków KOR w 20. rocznicę działalności do dodania do nazwy Klubu cząstki „Komunalni”. W 25. rocznicę Klub otrzymał sztandar, ufundowany ze składek członków Klubu oraz dotacji z przedsiębiorstw komunalnych. Jest on prezentowany na różnych oficjalnych uroczystościach miejskich i organizacyjnych, żegna również zmarłych członków Klubu. Także przy wspólnej pracy starszego i młodszego pokolenia członków Klubu oraz dzięki pozytywnej  decyzji Zarządu OSP Kalisz, urządzono w obiekcie OSP lokal Klubu wraz z sześciostanowiskową strzelnicą sportową do broni pneumatycznej.

Obchody 65. rocznicy zorganizowane zostały dwuetapowo. Najpierw 18 marca br. w siedzibie Klubu odbyła się rocznicowa Wieczornica. Wzięli w niej udział obecni członkowie i sympatycy Klubu oraz  Andrzej Michalski, prezes Zarządu Rejonowego LOK w Kaliszu. Z okazji jubileuszu zostały wręczone okolicznościowe, pamiątkowe medale. Kształt i treść medali opracował Zarząd Klubu. Uczestnicy Wieczornicy zapoznali się z treścią kronik klubowych,  systematycznie prowadzonych od powstania Klubu w marcu 1957 r., pięknie prezentujących historię Klubu. Zgodnie z duchem czasu i możliwościami informatycznymi pokaz kronik miał formę prezentacji ekranowej z wykorzystaniem laptopa i rzutnika. Oglądano go z  dużym zainteresowaniem i był często żywo komentowany. Dalsza część Wieczornicy miała charakter spotkania towarzyskiego, w czasie którego w luźnych rozmowach wspominano dawne działania Klubu, a także dyskutowano o jego przyszłości.

Drugi etap obchodów rocznicowych, o charakterze oficjalnym, miał miejsce 6 maja br.  Uroczystość odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Sala była zapełniona członkami i sympatykami Klubu. Uroczystość zaszczyciło wielu gości. Byli to m.in. członkowie władz powiatowych, wojewódzkich i centralnych Ligi Obrony Kraju oraz przedstawiciel WCR w Kaliszu, w osobach:  płk(r) Grzegorz Jarząbek – Honorowy Prezes LOK, płk(r) Janusz Chwiejczak – sekretarz Zarządu Głównego LOK,  płk(r) Ryszard Wiliński – prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu,   płk(r) Bogdan Mrowiec – wiceprezes i dyrektor Biura Zarządu Wielkopolskiej     Organizacji Wojewódzkiej LOK, Dariusz Korczyński – starszy specjalista Biura WZW LOK w Poznaniu,
st. bosm.(r) Andrzej Michalski – prezes Rejonowej Organizacji  LOK w Kaliszu, Zygmunt Urbaniak – prezes Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie, ppłk Przemysław Bojarczuk – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Ponadto w uroczystości udział wzięli starosta kaliski Krzysztof Nosal i wicestarosta Zbigniew Słodowy.
       
Na salę wprowadzono sztandar Klubu. Skład pocztu sztandarowego stanowili uczniowie – kadeci klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu ze swym opiekunem Pawłem Tomczakiem. Przy szkole działa Klub Strzelectwa Sportowego „Bursztyn”,  z którym członkowie KŻR mają stałe i różnorodne kontakty.

kolisz komunalni2022 3

Poczet sztandarowy na uroczystości – uczniowie klasy mundurowej z ZSPP w Kaliszu w składzie: Mateusz Kosiński – sztandarowy, Weronika Powolska i Jagoda Krymarys.

alisz komunalni 2022 4

St.chor. (r) Zbigniew Kapkowski, prezes KŻR LOK „Komunalni” w Kaliszu, przedstawił okolicznościowy referat o historii i teraźniejszości Klubu.
      
Gości i uczestników uroczystości powitał prowadzący spotkanie prezes Rejonowej Organizacji LOK w Kaliszu, a także członek Klubu st. bosm.(r) Andrzej Michalski. Referat okolicznościowy obrazujący główne kierunki działań i osiągnięcia Klubu na przestrzeni minionych 65 lat, wygłosił  prezes Klubu st. chor. (r) Zbigniew Kapkowski.  Następnie członek Klubu sierż.(r) Waldemar Stroiński  odczytał uchwały dotyczące przyznanych wyróżnień zasłużonym członkom Klubu oraz osobom współpracującym. Były to następujące osoby i odznaki:
– odznakę „Honorowy Członek Ligi Obrony Kraju” otrzymał: mjr(r) Jan Wilner;
– odznakę „Za Wybitne Zasługi dla LOK” otrzymali: kpt. (r) Stanisław Rogoziński, ppor. (r) Bernard Popp i plut. (r)  Andrzej Bińczyk;
– złoty krzyż „Za Zasługi dla KŻR LOK” otrzymał kpt. (r) Roman Olek;
– brązowy krzyż „Za Zasługi dla KŻR LOK” otrzymał st. szer. (r) Zbigniew Kałużny;
– złoty medal  „Za Zasługi dla LOK” otrzymali: Krystian Kinastowski, Krzysztof Nosal,    Zbigniew Słodowy, Przemysław Bojarczuk, Elżbieta Binder, Agnieszka Sieradzka, Kazimierz Furche, Marian Radzion;
– srebrny medal „Za Zasługi dla LOK” otrzymali: Agnieszka Szczepańska, Mariusz Mielczarek, Roman Szychowski, Bartłomiej Kupsz;
– brązowy medal „Za Zasługi dla LOK” otrzymali: Józef Paluszkiewicz, Bolesław Ogorzelski.

Odznaczenia wręczali płk (r) Grzegorz Jarząbek i płk (r) Ryszard Wiliński.

kakisz komunalni2022 5

Uhonorowani odznaką „Za Wybitne Zasługi dla LOK”, od lewej: kpt. (r)  Stanisław Rogoziński, ppor. (r) Bernard Popp, plut. (r) Andrzej Bińczyk. Odznaki wręczali: płk( r) Ryszard Wiliński, płk (r) Grzegorz Jarząbek.

kalisz komunalni6

Odznaczeni krzyżami „Za Zasługi dla KŻR LOK”: złotym krzyżem – kpt. (r) Roman Olek, brązowym – st. szer. (r) Zbigniew Kałużny. Krzyże wręczali: płk (r) Ryszard Wiliński oraz płk (r) Grzegorz Jarząbek.

kalisz komunalni7

Odznakę „Honorowy Członek LOK” otrzymał mjr (r) Jan Wilner – wieloletni prezes Rejonowej Organizacji LOK  w Kaliszu oraz byłej organizacji wojewódzkiej LOK w Kaliszu, a także władz wojewódzkich LOK w Poznaniu, obok Paweł Tomczak, nauczyciel klasy mundurowej. Odznaki wręczali: płk Ryszard Wiliński i płk Grzegorz Jarząbek.

kalisz komunalni8

Złoty medal „Za Zasługi dla LOK” otrzymali: (od lewej)  ppłk Przemysław Bojarczuk, Agnieszka Sieradzka, Elżbieta Binder, Krzysztof Nosal, Marian Radzion, Kazimierz Furche, Zbigniew Słodowy. Medale wręczali: płk (r) Ryszard Wiliński oraz  płk (r) Grzegorz Jarząbek.

kolisz komunalni9

Srebrny medal „Za Zasługi dla LOK” otrzymali: (od lewej) Mariusz Mielczarek, Roman Szychowski, Agnieszka Szczepańska, Bartłomiej Kupsz, a brązowy medal „Za Zasługi dla LOK” – Bolesław Ogorzelski, Józef Paluszkiewicz. Medale wręczali: płk (r) Ryszard Wiliński oraz  płk (r) Grzegorz Jarząbek.

kalisz komunalni11

Srebrny medal „Za Zasługi dla LOK” otrzymali: (od lewej) Mariusz Mielczarek, Roman Szychowski, Agnieszka Szczepańska, Bartłomiej Kupsz, a brązowy medal „Za Zasługi dla LOK” – Bolesław Ogorzelski, Józef Paluszkiewicz. Medale wręczali: płk(r) Ryszard Wiliński
oraz  płk(r) Grzegorz Jarząbek.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK wyróżnił KŻR „Komunalni”, z okazji 65. rocznicy jego powstania, dyplomem i pucharem, które na ręce prezesa Zbigniewa Kapkowskiego przekazał sekretarz Zarządu WOW LOK płk Bogdan Mrowiec. W trakcie uroczystości odczytano list gratulacyjny od Prezesa  Ligi Obrony Kraju płk.(r) Jerzego Salamuchy, w którym pogratulował członkom Klubu ich osiągnięć i życzył dalszej owocnej działalności, załączając prezent – okolicznościową, pamiątkową plakietę  oraz lunetę obserwacyjną dla śledzenia wyników strzelań organizowanych przez Klub.

Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem na biesiadzie żołnierskiej, zorganizowanej na terenie  Leśnego Centrum Edukacji „Las Winiarski” Nadleśnictwa Kalisz    ch, żegna również zmarłych członków Klubu. Także przy wspólnej pracy starszego i młodszego pokolenia członków Klubu oraz dzięki pozytywnej  decyzji Zarządu OSP Kalisz, urządzono w obiekcie OSP lokal Klubu wraz z sześciostanowiskową strzelnicą sportową do broni pneumatycznej.

kalisz komunalni2022 12

Prezes Klubu Zbigniew Kapkowski odbiera od przedstawicieli Zarządu Głównego LOK w Warszawie płk. Janusza Chwiejczaka
i płk.  Grzegorza Jarząbka prezent w postaci lunety oraz pamiątkowej plakiety.

kalisz komunalni 2022 13

Prezes Klubu Zbigniew Kapkowski odbiera od przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu płk. Ryszarda Wilińskiego, płk. Bogdana Mrowca i Dariusza Korczyńskiego prezent oraz okolicznościowy dyplom.

kalisz komunalni 14

Zygmunt Urbaniak, prezes Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie oraz Marek Jańczak, sekretarz Rejonowej Organizacji LOK
w Pleszewie po wręczeniu dyplomu i złożeniu życzeń na ręce Zbigniewa Kapkowskiego, prezesa KŻR „Komunalni” w Kaliszu.

kalisz komunalni2022 15

Tadeusz Włódarczyk, prezes KŻR LOK w Ostrowie Wlkp. po złożeniu życzeń  na ręce Zbigniewa Kapkowskiego, prezesa KŻR „Komunalni” w Kaliszu.