Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

50 LAT NOWOTARSKIEJ STRZELNICY LOK

strzelnica nowy targ
Nowy Targ
2023-10-12

Nowotarska strzelnica im. Franciszka Dworskiego ma już pół wieku. Jubileusz 50-lecia działalności patriotyczno-obronnej i sportowej Ligi Obrony Kraju na Podhalu na terenie strzelnicy przy ulicy Sybiraków 45 świętowano  6 października br. w restauracji „Czarna Owca"

nowy targ 50lat 1


Wśród kilkudziesięciu gości uroczystości - rozpoczętej odśpiewaniem hymnu - znaleźli się przedstawiciele Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, wojska oraz LOK z całej Polski, z Prezesem Ligi Jerzym Salamuchą na czele. Wśród „miejscowych” nie zabrakło władz powiatu
w osobach wicestarostów - Bogusława Waksmundzkiego i Karola Skrzypca oraz przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Rafacza, a także radnych Stanisława Waksmundzkiego i Adama Jurka. Byli też: komendant nowotarskiej Policji insp. Grzegorz Wyskiel, dowódca JRG w Nowym Targu st. kpt. Piotr Cepuch, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu ppłk Robert Nowakowski, prezes Klubu Strzeleckiego LOK „Szarotka” Wiesław Patlewicz.

Referat o historii i współczesności nowotarskiej Ligi Obrony Kraju oraz strzelnicy, którą otwarto oficjalnie 11 października 1973 roku, wygłosił prezes organizacji powiatowej LOK, Michał Maciaszek.

- Wierzę, że kolejnym krokiem w historii nowotarskiej LOK będzie dalsza rozbudowa naszej strzelnicy i że zbliżamy się wreszcie do celu, jakim jest powstanie Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego LOK w Nowym Targu, mającego możliwość organizacji szkoleń dla członków LOK, Wojska Polskiego, Policji oraz innych organizacji zarówno z Podhala jak i całego kraju - kończył swoje długie wystąpienie, po którym przyszła pora na wręczenie medali, odznaczeń, dyplomów, statuetek i innych niezliczonych prezentów, które trwało ponad 1,5 godziny. Bo obdarowywani gospodarze swoim gościom nie pozostawali dłużni. Ot, choćby prezes  Ligi Obrony Kraju, Jerzy Salamucha, wyjechał z Nowego Targu w góralskim kapeluszu, a jego małżonka - w góralskiej chuście.

nowy targ 50lat 2


Najwięcej jednak prezentów i tytułów trafiło do Michała Maciaszka, który - co potwierdzono dziś oficjalnie - zasili niebawem szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Od starostwa otrzymał na przykład - wraz z niezwykle zasłużonym dla nowotarskiej LOK seniorem Stanisławem Lenartem - Medal Podhala, a od Miasta - okolicznościowy adres, wręczony w imieniu burmistrza Grzegorza Watychy.

Jubileusz był okazją do przyznania odznaczeń wyróżniającym się działaczom nowotarskiej Ligi. Brązowe medale „Za zasługi dla LOK” otrzymali: Grzegorz Tomaszkowicz, Magdalena Maciaszek - małżonka prezesa, pełniąca honory gospodyni uroczystości, Rafał Kula, Katarzyna Wójcik, Marta Skawska, Daniel Pyrdoł i Robert Szostek, srebrne: Wiesław Krząstek, Piotr Bomba i Ryszard Hornik, a złote: Tadeusz Rafacz, Paweł Maczek, Grzegorz Pabis, Robert Nowakowski i Helena Kołacz.

Srebrny Krzyż Za Zasługi dla KŻR LOK otrzymali: ppłk Marek Marcinek i ppłk Zbigniew Pustułka, a Odznakę Honorową za Wybitne Zasługi dla LOK: Mateusz Jacukiewicz i Malgorzata Kupczyk.

Najwyższym odznaczeniem stowarzyszenia - Honorowego Członka LOK - udekorowany został sam Michał Maciaszek.

Bardzo miłym akcentem dzisiejszego jubileuszu było wręczenie Stanisławowi Lenartowi - oprócz Medalu Podhala od starostwa - również pamiątkowej szabli od kolegów.

Po zakończeniu części oficjalnej wspólny stół w restauracji "Czarna Owca" sprzyjał jak zawsze wspomnieniom z lat minionych oraz rozważaniom na tematy bieżące.