Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Warszawa
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-76-26
8:00 - 15:00
Jak dojechać?

ZNICZ PAMIĘCI - Stanisław Sobieszczuk SP5BLI

znicz pamięci
Warszawa
2023-02-07
sp5bli


W dniu 04 lutego 2023 r. w wieku 75 lat w godzinach popołudniowych zmarł Stanisław Sobieszczuk SP5BLI.
Ś.P. Stanisław był długoletnim Prezesem Klubu Łączności LOK – SP5KCR.

Przez całe swoje życie krótkofalarskie związany był z Ligą Obrony Kraju. Przez wiele lat był sędzią, instruktorem oraz trenerem Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej. Jego młodzieżowa drużyna której był trenerem sięgała wielokrotnie po tytuły mistrzowskie.
Za osiągnięcia, zaangażowanie w pracę społeczną oraz zasługi na rzecz Ligi Obrony Kraju wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami Stowarzyszenia.

W dniu 19 maja 2007 roku otrzymał Honorową Odznakę PZK (685).

Swoje ostatnie lata poświecił się pasji zdobywania licznych Dyplomów Krótkofalarskich krajowych i międzynarodowych oraz czynnie spierał działalność klubu.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 9.00 w kościele Maryi Matki Zawierzenia przy parafii św. Marii Magdaleny (Wawrzyszew), po czym nastąpi odprowadzenie z kościoła na cmentarz wawrzyszewski.
Łączymy się w żałobie i smutku oraz składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim.

Cześć Jego Pamięci!

Kierownik WSiSŁ BZG LOK Włodzimierz Karczewski – SQ5WWK
Prezes WOT PZK Jerzy Szawarski – SP5SSB
Członkowie Klub Łączności SP5KCR