Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

75-lecie i otwarcie mariny LOK

75-lecie ZOW LOK i otwarcie mariny
Szczecin ul.Przestrzenna 13
2019-07-20

Jubileusz 75 – lecia i otwarcie mariny LOK

 

Na terenie przystani przy ul. Przestrzennej w Szczecinie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 75 – lecia Ligi Obrony Kraju oraz otwarciem nowo wybudowanej Mariny LOK.

Przeprowadzono je w bardzo podniosłym stylu, rozpoczynając od wprowadzenia sztandaru Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK i wysłuchania hymnu państwowego.

Gości powitał i otworzył uroczystość Dyrektor Biura LOK w Szczecinie Adam Świderski. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Prezes Zarządu Głównego LOK płk Jerzy Salamucha, Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Tarczyński, Dyrektor Biura Zarządu Głównego LOK płk Jarosław Jarzyński, przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Mariusz Sikora, Dyrektor ZUS w Szczecinie Zbigniew Zalewski, Dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych Andrzej Szelążek, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Paweł Szumny, prezesi i dyrektorzy Zarządów Wojewódzkich LOK, Komendanci Klubów Żeglarskich i Motorowodnych, żeglarze szczecińskiego Yacht Klubu LOK, kierownicy i pracownicy ośrodków szkolenia oraz członkowie i sympatycy LOK.

Rys historyczny Ligi Obrony Kraju odczytał Prezes Zachodniopomorskiej Organizacji LOK Franciszek Bąk. „W lipcu 1944 roku w powiecie siedleckim zrodził się i rozwinął ruch społeczny będący zalążkiem późniejszego Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Były to Komitety Opieki nad Rannymi i Chorymi żołnierzami niosące pomoc żołnierzom leżącym w szpitalach wojskowych, zbierające dary i upominki dla żołnierzy walczących na frontach. 28 listopada 1946 roku Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza uznano za stowarzyszenie wyższej konieczności i nadano mu przywilej wyłączności działania w zakresie organizowania i prowadzenia na obszarze całego państwa akcji pomocy moralnej, intelektualnej i materialnej żołnierzom polskim. W lipcu 1950 roku powstaje Liga Przyjaciół Żołnierza, której zadaniem było patriotyczne wychowanie młodzieży i przygotowanie jej do służby wojskowej. Od 1959 roku zwiększono szkolenia specjalistyczne, w tym o: organizację kursów samochodowych, płetwonurków, modelarzy, łącznościowców i wodniaków. W listopadzie 1962 roku, na Krajowym Zjeździe Ligi Przyjaciół Żołnierza podjęto uchwałę o zmianie nazwy organizacji na Ligę Obrony Kraju. W ramach zadań wychowawczych LOK organizował marsze patrolowe, rajdy motorowe i piesze, imprezy patriotyczno – obronne, turnieje marynistyczne itd. Organizacja przetrwała zmiany ustrojowe, współpracuje z organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, jednostkami wojskowymi, kuratorami oświaty i organizacjami społecznymi. Liga Obrony Kraju realizując statutowe zadania na przestrzeni 75 lat swojej działalności jednoczyła wysiłki swoich członków i sympatyków, bez których osiąganie zamierzonych celów, w tym prawidłowe, patriotyczne wychowanie młodzieży nie byłoby możliwe.”

Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi otwierające możliwość korzystania z nowo wybudowanej Mariny LOK. W miejscu tym przybyło około 140 nowych miejsc dla jachtów.

Zarząd Główny LOK oraz Prezes LOK płk Jerzy Salamucha podjęli decyzję aby z okazji obchodów Jubileuszu 75 – lecia LOK wyróżnić zasłużonych działaczy i sympatyków Ligi Obrony Kraju.

Na tej podstawie nadano Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” RP w Dębnie medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, Prezesowi Klubu „Tarcza” LOK w Goleniowie Michałowi Buniakowi nadano medal pamiątkowy „1000 – lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”.

Medalami „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” odznaczono – złotymi: Krzysztofa Kroguleckiego, Władysława Jefremienko, Andrzeja Szczepaniaka i Andrzeja Kowalskiego, - srebrnym: Marka Aleksandrowicza i brązowymi: Oliwię Mikołajewicz oraz Dariusza Daź.

Ponadto członkom i sympatykom LOK nadano medale 75 – lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi”. Wyróżnione tym medalem osoby to: Franciszek Bąk ( Prezes Zachodniopomorskiej Organizacji LOK ), Stefan Diakun, Janusz Szyszko, Marian Zdanowski, Michał Bardasz, Władysław Jefremienko, Lech Sznaza, Zbigniew Stusik, Krzysztof Krogulecki, Dariusz Daź, Jarosław Bieńkowski, Antoni Hofsas, Andrzej Zieliński, Tomasz Chamera, Andrzej Szelążek, Adam Rusiecki, Tadeusz Małkowski, Elżbieta Sopolińska, Tadeusz Szykuć, Lech Łucki, Elżbieta Lewczenko, Jerzy Domaradzki ( wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie ) i Mariusz Sikora.

Na zakończenie uroczystości z życzeniami dla Ligi Obrony Kraju wystąpili zaproszeni goście.

A. Szczepaniak