Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Rzeszów
adres
Gołębia 10
Rzeszów (35-205 )
8.00 - 16.00
Jak dojechać?

Podkarpacka Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju

W ramach oferty realizacji zadnia publicznego Urzędu Miasta Rzeszowa pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch – spędzaj aktywnie czas” organizowanego przez Podkarpacki Zarząd Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie młodzież ucząca się w XIV LO (klasy wojskowe) począwszy od 7 czerwca br. odbywa cykl zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego na strzelnicy pneumatycznej LOK w Rzeszowie. Cotygodniowe zajęcia ze strzelectwa sportowego prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów strzelectwa. Projekt zakłada minimum 60 godzin szkolenia ( w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne) na strzelnicy pneumatycznej i zakończą się w grudniu 2021 zdobyciem certyfikatu ukończenia szkolenia strzeleckiego. W lipcu 2021r miłym akcentem podczas odbywania szkolenia strzeleckiego było spotkanie się z Panem Konradem Fijołkiem - Prezydentem Miasta Rzeszowa, który pozytywnie ocenił nasze zadanie. Celem projektu jest propagowanie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do udziału zawodach i turniejach strzeleckich na terenie województwa czy kraju.