Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Rzeszów
adres
Gołębia 10
Rzeszów (35-205 )
8.00 - 16.00
Jak dojechać?

KS "KASZTELAN" LOK RZESZÓW -2021

KS "KASZTELAN" LOK RZESZÓW - 2021
RZESZÓW
2021-01-02
WŁADZE KS "KASZTELAN" LOK NA LATA : 2021 - 2025
Prezes Klubu
Krzysztof KAWALEC
tel. 604 583 252
e-mail : kawalec@op.pl

Wiceprezes oraz kierownik sekcji strzelectwa sportowego
Arkadiusz STANISŁAWSKI-KLOC
tel. 785 262 745
e-mail arkirz@wp.pl

Sekretarz
Janusz SZCZEPAŃSKI
tel. 601 553 700
e-mail : szumaj@interia.pl

Skarbnik
Michał JUCHA
tel. 692 801 007
e-mail oktoja@o2.pl

Kierownik sekcji KŻR LOK
Wiesław KARPIUK
tel. 725 999 905
e-mail riwre@op.pl

Kierownik sekcji strzelectwa dynamicznego
Hubert ĆWIKOWSKI
tel.889 417 084
e-mail h.cwikowski@gmail.com

Kierownik sekcji kolekcjonerów broni
Wojciech DROZDOWSKI
tel. 728 931 952
e-mail energetyk@mpwik.rzeszow.pl

Kierownik sekcji broni czarno-prochowej
Robert KYC
tel. 570 253 918
e-mail ;

Trener strzelectwa sportowego
Paweł KWIATEK
tel. 668 317 748
e-mail kw113@interia.pl

Członek zarządu
Wojciech PIENIĄŻEK
tel. 506 071 549
e-mail wojciech@pieniazek.rzeszow.pl

Członek zarządu
Emil ŚLĄCZKA
tel. 607 525 406
e-mail alien33@poczta.fm

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mariusz JENCZALIK
tel. 606 248 843
e-mail : m.jenczalik@op.pl

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Janusz PĘCAK
tel. 604 675 502
e-mail : janrze@poczta.onet.pl

Sekretarz Komisji
Mariusz KŁÓSEK
tel. 728 931 977
e-mail : mariusz.klosek@onet.pl

DELEGACI NA ZJAZD ZARZĄDU REJONOWEGO LOK W RZESZOWIE
Krzysztof KAWALEC
Arkadiusz STANISŁAWSKI-KLOC
Janusz SZCZEPAŃSKI
Michał JUCHA
Wiesław KARPIUK
Hubert ĆWIKOWSKI
Wojciech DROZDOWSKI
Robert KYC
Paweł KWIATEK
Wojciech PIENIĄŻEK
Emil ŚLĄCZKA
Jan KŁAK
Jan MACHOWSKI
Mateusz SZUBART
Maciej CIEŚLAK
DELEGACI Z KS"KASZTELAN" LOK NA ZJAZD DELEGATÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO
Krzysztof KAWALEC
Arkadiusz STANISŁAWSKI-KLOC
Janusz SZCZEPAŃSKI
Michał JUCHA
Wiesław KARPIUK
Hubert ĆWIKOWSKI
Wojciech DROZDOWSKI
Robert KYC
Paweł KWIATEK
Wojciech PIENIĄŻEK
Emil ŚLĄCZKA
Jan KŁAK
Stanisław BARTOŃ
Mateusz SZUBART
Maciej CIEŚLAK