Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Rzeszów
adres
Gołębia 10
Rzeszów (35-205 )
8.00 - 16.00
Jak dojechać?

UROCZYSTE WOJEWÓDZKIE OBCHODY 75-LECIA POWSTANIA LIGI OBRONY KRAJU W RZESZOWIE

Sztandar Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju
W dniu 23.11.2019 r. w restauracji Cztery Pory Roku w m. Rudna Mała odbyły się uroczyste wojewódzkie obchody 75-lecia powstania Ligi Obrony Kraju połączone z galą sportu strzeleckiego. Całą uroczystość poprzedził pokaz obiektów statutowych Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK dla Dyrektorów Biur Oddziału Głównego, Biur Okręgowych i Wojewódzkich. Wśród zaproszonych gości były osoby reprezentujące Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa a także szefowie Służb mundurowych Wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej , Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz Zarządów Okręgowych PZŁ. Wśród nich płk Marek Grabek Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, płk Dariusz Słota Dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, mł. insp. Stanisław Sekuła Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji, ppłk Marcin Dusza Szef Sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, mł. insp. Bogusław Kurasiewicz Naczelnik WPA KWP oraz Panowie Marcin Hendzel i Tomasz Makarowski Łowczy Okręgowy W Rzeszowie i Przemyślu. Nie zabrakło oczywiście Prezesa Ligi Obrony Kraju Pana płk Jerzego Salamuchy. Podczas części oficjalnej obchodów 75-lecia LOK którą poprowadził Dyrektor Biura Podkarpackiego ppłk (r) Wiesław Karpiuk wręczono prawie 200 medali nadanych przez Zarząd Główny i Zarząd Wojewódzki LOK oraz Zarząd Wojewódzki NZSS Policjantów w Rzeszowie z okazji 100-lecia Powstania Policji. Całość uroczystości artystycznie uświetnił dynamiczny występ zespołu SZAROTEK jednego z batalionów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Nad właściwym przebiegiem uroczystości czuwał jego prowadzący Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie Pan Krzysztof Kawalec.