Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Lublin
adres
Nałęczowska 25
Lublin (20-701)
Jak dojechać?

Władze

                                                          PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO:     

                                            Prezes Organizacji Wojewódzkiej - dr Zbigniew SEGIT        

                                            Wiceprezes Zarządu - Zdzisław CHMIELARZ 

                                            Wiceprezes Zarządu - Mirosław TUJAK                                                 

                                            Skarbnik - Wojciech MECH

                                            Sekretarz - Wiesław BODO

                                            Członek Prezydium - Zbigniew KARPIUK

                                            Członek Prezydium - Michał KASPRZAK

                                            Członek Prezydium - Janusz JAROSZEWSKI

                                            Członek Prezydium - Łukasz WĘGLIŃSKI

                                            Członek Prezydium - Stanisław STĘPIEŃ

                                            Członek Prezydium - Mirosław WESOŁOWSKI

 

                                            Komisja Rewizyjna:

                                             Henryk WLAŹ

                                             Krzysztof ŻEJMA

                                             Jarosław WIĄCEK

                                             Włodzimierz CHOŁODY

                                             Przemysław SMOCZYŃSKI