Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Lublin
adres
Nałęczowska 25
Lublin (20-701)
Jak dojechać?

Kontakt

Adres:

Biuro Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju
Nałęczowska 25
20-701 Lublin

telefon 81 533 76 91 lub 81 533 76 90
e-mail: biuro.zwlublin@lok.org.pl                                                                 

DYREKTOR – Zbigniew KARPIUK
tel. 516 057 787
e-mail: biuro.zwlublin@lok.org.pl

KSIĘGOWY – Ewa PIETRAS
tel. 508 024 046
e-mail: biuro.zwlublin@lok.org.pl 

SPECJALISTA D/S SPORTÓW OBRONNYCH – Michał KOŁKOWICZ
tel. 516 057 789
e-mail: biuro.zwlublin@lok.org.pl  

Konto bankowe : 
Pekso SA O/Lublin Nr 69 1240 5497 1111 0000 5002 5763 - składki i inne wpłaty