Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW LOK Kielce
adres
Legnicka 1
Kielce (25-328)
Tel: 516057799
Jak dojechać?
Władze
Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki (ŚwZW) LOK w Kielcach : Prezes ŚwZW LOK Kielce: Ryszard JEZIERSKI tel. 41 357 55 77 kom. 605 686 693 Prezes Honorowy ŚwZW LOK Kielce: Tadeusz JÓŹWIK Dyrektor Biura ŚwZW LOK Kielce: Marek GRENDA kom. 516057799 W-ce Prezes ŚwZW LOK Kielce: Włdzimierz MANDZIUK Sekretarz ŚwZW LOK Kielce: Andrzej GIEROŃ Skarbnik ŚwZW LOK Kielce: Jan ROBAK Członkowie ŚwZW LOK Kielce: Łukasz CZEKAJ Franciszek LEFEK Tadeusz TATAR Stanisław WAŁEK Wojewódzka Komisja Rewizyjna Przewodniczący: Edward WACNIK Członkowie: Lucyna FILUS Włodzimierz WERYS