Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Gorzów Wlkp
adres
Kosynierów Gdyńskich 15
Gorzów Wielkopolski (66-400 )

08:00 - 14:00

Jak dojechać?

Władze

                                      PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO     

                                Prezes Organizacji Wojewódzkiej - Maciej Szykuła           

 

Wiceprezes Zarządu - Andrzej Smukała                                                                    

Skarbnik - Marian Piątkowski

Sekretarz - Małgorzata Słowińska

Członek Prezydium - Jan Chmielewski

Członek Prezydium - Marek Żelichowski 

Członek Prezydium - Romuald Karpacz

                             POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO       

 Członek Zarządu - Krzysztof Rutkowski                                                                                                                        Członek Zarządu - Mariusz Dul                                                                                                                                 Członek Zarządu - Dariusz Jaworski                                                                                                                     Członek Zarządu - Ryszard Alchimowicz                                                                                                                     Członek Zarządu - Radosław Rzepka                                                                                                                     Członek Zarządu -  Bogdan Walczak                                                                                                                                

                                           WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA       

                         Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Maksym Skowron    

 Zastępca Przewodniczącego - Roman Salej                                                                                                    Sekretarz Komisji - Krzysztof Żarna                                                                                                                             

 

                            BIURO LUBUSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ LIGI OBRONY KRAJU


DYREKTOR - ppłk (r) mgr Adam ŚWIDERSKI


GŁÓWNY KSIĘGOWY - mgr Małgorzata KOSTRZEWSKA


SPECJALISTA SO SPRAW STATUTOWYCH - Małgorzata SŁOWIŃSKA


SPECJALISTA DO SPRAW SPORTÓW OBRONNYCH - Krzysztof MACIANTOWICZ