Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Gorzów Wlkp
adres
Kosynierów Gdyńskich 15
Gorzów Wielkopolski (66-400 )

08:00 - 14:00

Jak dojechać?

KURS SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO

KURS SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO
Gorzów Wlkp.
2021-09-02

KURS SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO

Biuro Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Gorzowie Wlkp. organizuję jednodniowy kurs Sędziego Strzelectwa Sportowego III klasy. W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie chcące uzyskać LICENCJĘ SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO III KLASY oraz chcące podnieść klasę posiadanych już uprawnień.

1. TERMIN I MIEJSCE KURSU Kurs odbędzie się w 02.10.2021 roku (sobota) o godz. 8:00 w siedzibie Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK (sala wykładowa Ośrodka Szkolenia Kierowców), ul. Kosynierów Gdyńskich 15, 66- 400 Gorzów Wielkopolski.

2. ORGANIZATOR Organizatorem kursu jest Lubuska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Gorzowie Wlkp. Kurs Poprowadzi Członek Kolegium Sędziów, Sędzia Klasy Międzynarodowej, pan Andrzej Próchnicki.

3. KIEROWNIK KURSU Sekretarz Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Gorzowie Wlkp. Małgorzata Słowińska, tel. 95 722 83 56 lub 695 147 966 email: sport.zwgorzow_wielkopolski@lok.org.pl

4. KOSZT KURSU I ZGŁOSZENIA Koszt całego kursu to 260 zł ( wraz z wliczoną opłatą za wydanie licencji). Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu należy złożyć do dnia 24 września 2021 roku poprzez e-mail: sport.zwgorzow_wielkopolski@lok.org.pl, telefonicznie 95 722 83 56 lub 695 147 966 lub osobiście w siedzibie organizacji. Zaliczkę w wysokości 160 zł prosimy przesłać na konto nr: 65 1240 6843 1111 0000 4983 6459 tytułem: KURS SĘDZIEGO – Imię i Nazwisko. Pozostała część opłat będzie przyjmowana w dniu rozpoczęcia kursu, wraz z zdjęciem do dowodu osobistego niezbędnego do wydania legitymacji. Każdy uczestnik kursu otrzyma płytę z materiałami szkoleniowymi. Organizator zapewnia posiłek.

5. PROGRAM KURSU 02.10.2021 rok (sobota) 8:00 – 8:30 rejestracja uczestników 8:30-14:00 wykłady 14:00 - 14:45 przerwa obiadowa (Posiłek zapewnia organizator) 14:45 – 19:00 wykłady

6. ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE KURSU:

1) Struktura organizacyjna PZSS

2) Regulamin kolegium sędziów PZSS

3) Regulamin organizowania zawodów PZSS

4) Przepisy bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim

5) Międzynarodowe przepisy sportu strzeleckiego

6) Krajowe regulaminy zawodów strzeleckich

7) Instrukcje kolegium sędziów PZSS dotyczące przepisów krajowych

8) Nauka posługiwania się urządzeniami do kontroli broni i ubioru, kalibromierzami i elektronicznymi czytnikami tarcz oraz innym sprzętem (np. chronografem, tabletem, laptopem itp.) niezbędnym w wykonywaniu funkcji sędziego lub delegata technicznego na zawodach strzeleckich. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie!