Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Bydgoszcz
adres
Toruńska 155/p.305
BYDGOSZCZ (85-950)
Biuro czynne w godzinach 7.30 - 15.30
Jak dojechać?

Z żałobnej karty - Jan KRAŚNICKI

Odszedł na wieczną wartę
BRODNICA
2022-01-20
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Bydgoszczy z głębokim żalem przyjął wiadomość, że w dniu 17 stycznia 2022 r. po przeszło 9 i pół letniej ciężkiej chorobie zmarł Pan Jan Kraśnicki długoletni Członek Ligi Obrony Kraju w Brodnicy. W latach 1996 do maja 2011 pełnił funkcję Prezesa Organizacji Powiatowej LOK w Brodnicy. W okresie tym podejmował wiele inicjatyw dla popularyzacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej strzelectwa sportowego i sportów obronnych. Był pomysłodawcą i organizatorem wielu zawodów strzeleckich. Wszelkie przedsięwzięcia związane z działalnością LOK wykonywał społecznie z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem. Nawiązywał współpracę z władzami samorządu terytorialnego, jednostką Wojskową nr 3537, szkołami, zakładami pracy z terenu Brodnicy i okolic dla krzewienia idei Ligi Obrony Kraju oraz tworzenia właściwego klimatu wokół naszego stowarzyszenia, a także pozyskiwania środków finansowych na działalność LOK w Brodnicy. Odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz wieloma odznaczeniami i medalami Ligi Obrony Kraju. Żonie oraz rodzinie składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.