Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Bydgoszcz
adres
Toruńska 155/p.305
BYDGOSZCZ (85-950)
Biuro czynne w godzinach 7.30 - 15.30
Jak dojechać?

PRACE RUSZYŁY

PRACE RUSZYŁY
GOLUB - DOBRZYŃ
2021-11-20
PRACE RUSZYŁY Strzelnica naszego Klubu Strzelecko-Kolekcjonerskiego LOK "Strażak" wymaga odrestaurowania i zmodernizowania. W pomoc zaangażowało się wiele osób, za co w imieniu naszych działaczy serdecznie dziękuję. W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do budowy ogrodzenia wokół obiektów. W tym celu trzeba usunąć drzewa i krzewy rosnące na linii planowanego płotu. Cztery piły z czterema "drwalami" i uporaliśmy się w trzy godziny. Teraz trzeba uporządkować teren i wyrównać go. Tu zapraszam do pomocy wszystkich naszych członków. Na ogrodzenie otrzymaliśmy środki od Prezesa Ligi Obrony Kraju. Wstępnie wyliczony koszt przebudowy obiektów i budowa stanowisk strzeleckich mieści się w granicach ok. 600 tys. zł. O takie środki zabiegamy u Pana Marszałka Województwa oraz w PFRON. Obiekt w całości będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.