Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Certyfikat kompetencji zawodowych w OSZK Żnin
Certyfikat kompetencji Zawodowych przewoźnika Drogowego ,czas trwania 40 godzin.szkolenie przygotowuje do Egzaminu państwowego w zakresie Certyfikatu kompetencji Przewodnika Drogowego .Egzamin kursanci zdają przed Komisją Państwowa ITS -Instytutu Transportu Samochodowego
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena