Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSZK Gryfice
adres ośrodka
UL. KAMIEŃSKA 42
GRYFICE (72-300)

BIURO OSZK LOK CZYNNE OD PN. DO PT. W GODZ. 09:00 - 17:00

oraz dwie soboty w miesiącu

 

 

Jak dojechać?
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSZK Gryfice
Zapisy codziennie po dostarczeniu PKZ Kursy kwalifikacji wstępną dzielą się na 4 rodzaje: • kwalifikacja wstępna - może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat, • kwalifikacja wstępna przyśpieszona - może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat, • kwalifikacja wstępna uzupełniająca -może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat, • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona - może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat. Kierowca może rozpocząć szkolenie w zależności od posiadanego wieku. Osoby, które ukończyły 21 rok życia mogą rozpocząć tak zwaną wersję przyśpieszoną czyli kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, natomiast osoby wieku od 18 do 21 powinny rozpocząć pełne szkolenie to znaczy kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą. Uzyskując świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu rzeczy uzyskujecie Państwo tak naprawdę świadectwo w zakresie kat. C, C1, C1+E, C+E. Zatem nie ma znaczenia dla Was kiedy zdobędzie kat. C+E, ponieważ zawsze zostanie do niej przypisany kod 95 potwierdzający uzyskanie świadectwa kwalifikacji i będzie upoważniał do pracy na stanowisku kierowcy kierującego pojazdami solowymi i zestawami pojazdów.