Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Szkolenia okresowe w OSK Żyrardów
Szkolenie Okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C, C1, C1+E, C+E lub D, D1, D1+E, D+E
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena