Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Zielona Góra
adres ośrodka
Bolesława Chrobrego 67
Zielona Góra (65-052)

BIURO LOK czynne

Poniedziałek-sobota od godz. 09:00 do godz. 16:00

Oczywiście z zachowaniem szczególnych środków ostrożności!!!


Na kolejne zajęcia teoretyczne zapraszamy w poniedziałku 22.06.2020 o godz. 15:00.

ZAPRASZAMY

Jak dojechać?
Kursy ADR Przewóz towarów niebezpiecznych w OSK Zielona Góra

KURS: ADR PODSTAWOWY, CYSTERNA, KLASA 1, KLASA7

Kurs dla kierowców umożliwiający uzyskanie uprawnień pozwalających na przewóz towarów niebezpiecznych ADR wszystkich klas (również klasy 1 i 7).

Warunkiem przystąpienia do kursu jest

- ukończone 21 lat,

- posiadanie prawa jazdy,

- 1 zdjęcie ( w kolorze).
 

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w zycie znowelizowana ustawa "o przewozie towarów niebezpiecznych" /Dz.U. nr 227 poz 1367/
 

Za wydanie zaświadczenia ADR Marszałek Województwa pobiera opłaty w wysokości 50,00 zł + 0,50 gr opłaty ewidencyjnej.
Marszałek Województwa wydaje kierowcy zaświadczenie ADR w terminie 7 dni od dnia egzaminu.

Zaświadczenie jest przesyłane kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena