Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Olsztyn

ZAPRASZAMY NA KURS KWALIFIKACJI:

- kwalifikację wstępną

- kwalifikację wstępną przyspieszoną

- kwalifikację wstępną uzupełniającą

- kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną

Szkolenie organizowane jest:

- indywidualnie w formie e-learningu, ćwiczeń

Kurs obejmuje:

1) blok programowy do przewozu rzeczy - kat. C, C1, C+E, C1+E,

2) blok programowy do przewozu osób - kat. D, D1, D+E, D1+E.