Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Certyfikat kompetencji zawodowych w OSK Olsztyn

ZAPRASZAMY NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE

Zakres tematyczny:

- Dostęp do zawodu i rynku;

- Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem;

- Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;

- Prawo finansowe;

- Prawo cywilne;

- Prawo handlowe;

- Prawo pracy i zagadnienia socjalne;

- Ubezpieczenia i dochodzenie roszczeń;

- Bezpieczeństwo i higiena pracy;

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego;

- Przewozy specjalne,

- Proceduru celne i konwencje,

- Zapoznanie z obowiązującymi  aktami prawnymi;

- Testy i zadania próbne.

Egzamin przeprowadza Instytut Transportu Samochodego zgodnie z planem egzaminów.

Terminy zajęć do uzgodnienia z uczestnikami.

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena