Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Krotoszyn
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców LOK w Krotoszynie
oferuje kursy, szkolenia i badania !
 • Zapraszamy do Ośrodka na:
  • Szkolenie okresowe – 800 zł
  • Kwalifikację wstępną przyspieszoną
  • Kwalifikację wstępną
  • Wózki widłowe
  • Badanie psychologiczne – 150 zł (w naszym Ośrodku)
  • Lekarz (w naszym Ośrodku)