Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w OSK Grodków
Prowadzimy szkolenie na wózki widłowe wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych zakończone egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Cena kursu: 750 zł.
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena