Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Głogów
adres ośrodka
Kamienna droga 2
Głogów (67-200)
Tel: 768333172
Tel: 508024099
Fax: 768333172
Poniedziałek : 9:00-17:00 Wtorek: 9:00-17:00 Środa: 9:00-17:00 Czwartek: 9:00-17:00 Piątek: 9:00-17:00 Sobota: 9:00-13:00
Jak dojechać?
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Głogów
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy: Kat. C po 10 września 2009 roku i są w wieku 18 - 21 lat, Kat. D po 10 września 2008 roku i są w wieku 21 - 23 lata. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym: 260 godzin zajęć teoretycznych, 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym, 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych. Autobus szkoleniowy - KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCĄ Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami. Przykładowo odbyli kurs kwalifikacji wstępnej kat. C, C1, C+E, C1+E i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób. W tym celu osoby takie są zmuszone ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E. Dodatkowo kurs kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy: Kat. C po 10 września 2009 roku i są w wieku 18 - 21 lat, Kat. D po 10 września 2008 roku i są w wieku 21 - 23 lata. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć, w tym: 65 godzin zajęć teoretycznych, 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym. - KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczony jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy: Kat. C po 10 września 2009 roku i posiadają więcej niż 21 lat, Kat D po 10 września 2008 roku i posiadają więcej niż 23 lata. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym: 130 godzin zajęć teoretycznych, 8 godzin praktycznych zajęć w ruchu drogowym, 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych. - KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ PRZYŚPIESZONĄ Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami. Przykładowo odbyli kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C, C1, C+E, C1+E i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób. W tym celu osoby takie są zmuszone ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E. Dodatkowo kurs kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy: Kat. C po 10 września 2009 roku i mają więcej niż 21 lat, Kat. D po 10 września 2008 roku i mają więcej niż 23 lata. Kurs trwa 35 godzin i obejmuje: 33 godziny zajęć teoretycznych, 2,5 godziny zajęć praktyczne w ruchu drogowym. Samochód ciężarowy do kwalifikacji wstępnej Wszystkie rodzaje szkoleń kwalifikacji wstępnej mogą odbyć się w formie indywidualnej lub grupowej. Forma indywidualnego szkolenia możliwa jest dzięki specjalistycznej platformie edukacyjnej pozwalającej na przeprowadzenie szkolenia przy pomocy komputera - tzw. e-learning. Grupowe szkolenie organizowane jest w formie wykladów. Warunkiem koniecznym jest zebranie grupy liczącej minimum 5 osób. ZAPISY PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO! TERMINY KURSU DOSTOSOWANE DO POTRZEB KURSANTA - DOTYCZY SZKOLENIA E-learningowego!