Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Ciechanów
Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin szkolenia ( 260 godz.zajęć teoretycznych i 20 godz. praktycznych), Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin szkolenia ( 130 godz. zajęć teoretycznych i 10 godz.zajęć praktycznych) , Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca obejmuje 35 godz.szkolenia .Zajęcia teoretyczne prowadzone są metodą wykładów lub poprzez oprogramowanie wspierające proces szkolenia.Godziny zajęć teoretycznych przy wykorzystaniu oprogramowania wspierającego proces szkolenia oraz praktycznych ustalane są z kursantem indywidualnie.