Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OBZG Krakow
adres BOZG
Pomorska 2
Kraków (30-039)
Jak dojechać?

Warsztaty dla instruktorów

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Katowice
2021-09-19

Warsztaty dla instruktorów

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów, obejmują zajęcia teoretyczne, w wymiarze 10 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 4 godzin.

Podczas zajęć teoretycznych poruszane są zagadnienia z zakresu:

 • Psychologii
 • Metodyki nauczania
 • Prawo o ruchu drogowym
 • Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Zasady prowadzenia OSK
 • najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców
 • omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego

Zajęcia praktyczne obejmują następujące zagadnienia:

 • przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym
 • przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym
 • ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów

Po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje zaświadczenie o ukończinych warsztatach.