Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z ZAŁOBNEJ KARTY - MIECZYSŁAW SZPRYNGIEL

znicz pamięci
Lublin
2020-12-28

mieczyslaw_szpryngiel

Dnia 24 grudnia 2020 r. odszedł na Wieczną Wartę

prof. zw. dr hab. płk zw. Mieczysław SZPRYNGIEL (1943-2020)

wiceprezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (1995-2020); członek Komisji Organizacyjnej ZG LOK (IX 2018-XII.2020).

Studiował w latach 1963–68 na Wydziale Rolniczym WSR w Lublinie. Doktorant studiów stacjonarnych na Wydziale Techniki Rolniczej AR w Lublinie (1970 74); starszy asystent (1975 76); adiunkt (1976 94); profesor nadzwyczajny AR (1994 2004); profesor zwyczajny (od 2004); prodziekan Wydziału Techniki Rolniczej (1993 99); dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji (1999 2005), kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Produkcji (1996 2013). Autor i współautor 174 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Popularyzator i entuzjasta wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym energii słońca i wiatru. Współautor 3 podręczników, autor 2 patentów i 14 wzorów użytkowych. Promotor 4 prac doktorskich, 51 prac magisterskich i 9 prac inżynierskich.

Członek Ligi Przyjaciół Żołnierza i Ligi Obrony Kraju (od 1957), członek Prezydium ZW LOK w Lublinie (2006-2016).
W latach 2001-2016 dwa razy w tygodniu na strzelnicy sportowej ZW LOK w Lublinie prowadził społecznie szkolenia i zawody strzeleckie dla studentów Uniwersytetu.
W sumie przeszkolił ponad 500 studentów z obsługi posługiwania się bronią i strzelectwa.
Współredaktor uniwersyteckiego Biuletynu KŻR-LOK „Na postoju”, organizator i uczestnik wielu zawodów strzeleckich Klubu, studentów UP.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005); Zł. Krzyżem Zasługi (1988); Med. Komisji Edukacji Narodowej (1997); Zł. Med. „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2002); odzn. „Za Wybitne Zasługi dla LOK” (2009), Zł. Med. „Za Zasługi dla LOK” (2001); Medalem 75-lecia LOK (2020).

Żegnamy wybitnego naukowca, działacza Ligi Obrony Kraju, harcerza, Kolegę i Przyjaciela.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Koledzy z KŻR przy UP w Lublinie